Alt Basliklar

» H羹rriyet Kasidesiyle Makber Kar覺lat覺rmas覺
» Sosyal devleti kim bulmutur
» Osmanl覺 Bat覺da en geni s覺n覺rlar覺na hangi antlama ile ulat覺
» Karadenizdeki Orman覺 Oluturan Etkenler
» Yard覺mc覺 Ses ile Kaynat覺rma Harfi Aras覺ndaki Fark
» D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri
» Toplumsal Deimeyi Kolaylat覺ran Fakt繹rler
» Ast覺m
» Mektup T羹rlerinin Kar覺lat覺r覺lmas覺
» Kar覺lat覺rma C羹mlesi rnekleri
» Ses Kaynat覺rmas覺
» Olgu 襤ncelerken Yap覺lan Bilimsel Arat覺rma
» Bilimsel Arat覺rman覺n Nitelikleri
» Bilimsel Arat覺rma Basamaklar覺
» Kronolojinin ne olduunu arat覺r覺p 繹reniniz
» Hastal覺k Belirtileri Nelerdir
» Serbest M羹stezat ve Serbest Naz覺m Aras覺ndaki Farklar
» Serbest M羹stezat
» Derebeylikler Neden Kurulmutur
» D羹nya 羹st羹nde farkl覺 noktalarda a覺rl覺k ve k羹tle nas覺l deiir
» K覺saltmalara Neden 襤htiya癟 Duyulmutur
» Osmanl覺 Devletinin Birinci D羹nya Sava覺nda Savat覺覺 Cepheler
» Divan Edebiyat覺 Kasidesi ile H羹rriyet Kasidesinin Kar覺lat覺rmas覺
» 襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r
» Devleti Oluturan eler

H羹rriyet Kasidesiyle Makber Kar覺lat覺rmas覺

H羹rriyet kasidesiyle makber kar覺latrmas覺n覺 etkinlik halinde istiyorum 繹devim var.


Sosyal devleti kim bulmutur

Sosyal devleti kim bulmutur? performans 繹devi ve ac覺l laz覺m


Osmanl覺 Bat覺da en geni s覺n覺rlar覺na hangi antlama ile ulat覺

Osmanl覺 Devleti Bat覺da en geni s覺n覺rlar覺na hangi antlama ile ulam覺t覺r? Cevap : Buca Ant.


Karadenizdeki Orman覺 Oluturan Etkenler

K覺saca iklim, yamur, s覺cakl覺k. detaya girmek gerekirse; Her mevsimi ya覺l覺 ge癟en ve s覺cakl覺覺n yeterli olduu Karadeniz k覺y覺 eridinde g羹r ormanlar bulunur. 襤klim artlar覺 ormanlar覺n k覺y覺dan balamas覺na sebep olmutur. Bol ya覺; tar覺mda nadas y繹nteminin kullan覺lmamas覺na, yurdumuzun en geni ormanlar覺n覺n bu b繹lgede olmas覺na yol a癟m覺t覺r. Dalar覺n denize bakan yama癟lar覺, fazla ya覺 ald覺覺ndan g羹r ormanlarla kapl覺d覺r. Detayl覺 bilgi i癟in bak覺n覺z : http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=5227


Yard覺mc覺 Ses ile Kaynat覺rma Harfi Aras覺ndaki Fark

Soru: yard覺mc覺 ses ile kaynat覺rma harfi aras覺ndaki fark nedir? Mesaj: yard覺mc覺 sesle kaynat覺rma harfi ayn覺 anlama m覺 geliyor yoksa gelmiyor mu? Cevap : Gelmez Yard覺mc覺 Sesler=Balay覺c覺 Sesler=Kaynat覺rma Sesleri bu terimler asl覺nda ayn覺 kavramlar覺 kar覺lar. Mant覺覺 hep ayn覺d覺r. Ve iki gruba ayr覺l覺r. 1. Yard覺mc覺 羹ns羹z=Balay覺c覺 ns羹z=Kaynat覺rma ns羹z羹= "y" dir. 2. Yard覺mc覺 羹nl羹ler=Balay覺c覺 羹nl羹ler=Kaynat覺rma 羹nl羹leri= 覺,i,u,羹 "n" ve "s" seslerini ise kaynat覺rma harfleridir.


D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri

D覺 kuvvetler i癟 kuvvetler sonuu oluan yerekillerinin son d羹zeltmelerinin yap覺ld覺覺 kayna覺n覺 g羹neten alan kuvvetlere denir. D覺 kuvvetlerin etkisiyle y羹ksek yerler a覺nd覺r覺lmaktad覺r. B繹ylece yery羹z羹 giderek d羹zlemekte, i癟 kuvvetler taraf覺ndan oluturulan yery羹z羹 ekilleri ortadan kalkmaktad覺r. Baka bir ifade ile i癟 kuvvetlerin etkisiyle oluan yer ekilleri d覺 kuvvetlerin etkisiyle bi癟imlenmektedir.
D覺 kuvvetler iki ekilde a覺nd覺rma yaparlar:
1- Fiziksel (Mekanik) Par癟alanma : G羹nl羹k ve y覺ll覺k s覺cakl覺k fark覺n覺n fazla olduu b繹lgelerde kayalar覺n ufalanmas覺d覺r. 繹llerde, y羹ksek dalarda ve karas Devamini Oku


Toplumsal Deimeyi Kolaylat覺ran Fakt繹rler

• Toplumun kan覺 ve inan癟lar覺yla 癟at覺mayan, onlarla uyumlu yeni 繹eler toplumda h覺zl覺 benimsenir. • Ekonomik y繹nden kalk覺nm覺, yap覺sal sorunlar覺n覺 癟繹z羹mlemi toplumlarda deime daha 癟abuk olur. • Baka toplumlarla kurulacak s覺k覺 ve s羹rekli ilikiler topluma farkl覺 d羹羹ncelerin girmesini salayaca覺 i癟in deiimi h覺zland覺r覺r. • Bir toplumda 癟ocuklar gen癟lere, gen癟ler de yal覺lara oranla deimeyi daha 癟abuk benimserler. • Sava, g羹癟, igal gibi d覺 etmenlerin youn olmas覺.


Ast覺m

Ast覺m Nedir

Ast覺m, hava yollar覺n覺n daralmas覺 ile kendini g繹steren ve ataklar (krizler) halinde gelen bir hastal覺kt覺r. Hastalar ataklar aras覺nda kendilerini iyi hissederler. Ast覺m, solunum yollar覺n覺n s羹regelen bir iltihap sonucu a覺r覺 derecede duyarl覺 olmas覺na ve baz覺 etkenlerle zaman zaman daralmas覺na neden olan bir solunum yolu hastal覺覺d覺r.

Ast覺m Belirtileri Nelerdir

Hava yollar覺nda daralma olduunda; 繹ks羹r羹k (genellikle kuru), nefes darl覺覺, g繹羹ste bask覺 hissi ve h覺r覺lt覺-h覺覺lt覺l覺 solunum gibi belirtiler meydana gelir. Bu belirtilerden herhangi biri beya birka癟覺 bir arada bulunabilir. Bu belirtiler sadece ast覺ma  Devamini Oku


Mektup T羹rlerinin Kar覺lat覺r覺lmas覺

zel Mektup

1 – Birbirlerini tan覺yan duygu ve d羹羹ncelerini paylamak i癟in yazarlar. 2 – 襤癟ten bir anlat覺mla yaz覺l覺r. 3 – Dil, ele al覺nan konuya g繹re g繹ndergesel ilevde, heyecana bal覺 ilevde ya da al覺c覺y覺 harekete ge癟irme ilevinde kullan覺l覺r. 4 – Genelde 繹yk羹leyici, betimleyici, s繹ylemeye bal覺 anlat覺m t羹rleri kullan覺l覺r. 5 – Belli bi癟imsel kurallara g繹re yaz覺l覺r.

Resmi Mektup

1 – Devlet dairelerinin kendi aralar覺nda ya da kiilerle devlet dair Devamini Oku


Kar覺lat覺rma C羹mlesi rnekleri

* Adnan ya癟a Ahmet'ten b羹y羹k(t羹r). * Yeni iirler eski iirlere g繹re daha anla覺l覺r bir dille; ama daha * anla覺lmaz imgelerle yaz覺lmaktad覺r. * Sal覺覺m ge癟en haftaya g繹re daha iyi. * Televizyon da sinema kadar etkilidir. * Bu konuda senden daha bilgilisi yok. * Bu 癟al覺mayla daha iyi bir puan alabilirdin. * Dinlemek de konumak kadar 繹nemlidir. * retmen, s覺n覺f覺n en 癟ok konuan覺n覺 繹ne oturttu. * yk羹lerini de okudu; ama bunlar覺 iirleri ve oyunlar覺 kadar beenmedi. * Mehmet Akif'in iirlerindeki dil, Tevfik Fikret'e g繹re daha yal覺nd覺r. * Mehmet Akif ile Tev Devamini Oku


Ses Kaynat覺rmas覺

Kaynat覺rma Harfleri (Koruyucu ns羹zler) : (y,,s,n) T羹rk癟e kelimelerde iki sesli harf yan yana gelmez. Bu nedenle sesli harfle biten bir kelimeye, sesli harfle balayan bir ek gelirse, iki seslinin aras覺na bir sessiz girer. Bu sessiz , iki sesliyi kaynat覺r覺r. Bu sessiz harfe kaynama (kaynat覺rma) harfi, bu olaya da kaynama (kaynat覺rma) denir. Baz覺 kaynaklarda yard覺mc覺 羹ns羹z olarak da adland覺r覺lan kaynat覺rma harfleri –y--s-n' dir. Kaynama harfleri daha 癟ok isim tamlamalar覺nda kullan覺l覺r. 襤pucu : (yaasn) kelimesiyle kolayca akl覺n覺zda kalabilir. * T羹rk癟e'de iki 羹nl Devamini Oku


Olgu 襤ncelerken Yap覺lan Bilimsel Arat覺rma

OLGUYU 襤NCELERKEN YAPILAN B襤L襤MSEL ARATIRMA BASAMAKLARI : 1-GZLEM YAPMA 2-GZLEM SONUCU H襤POTEZ SUNMA 3-SUNDUUMUZ H襤POTEZ襤 TEST ETME 4-H襤POTEZ襤 TEST ETT襤KTEN SONRA SONUCA ULAMA.


Bilimsel Arat覺rman覺n Nitelikleri

1. Bilimsel arat覺rma problem 癟繹zmeye y繹nelik belli aamalar覺 kapsayan, yans覺z, sistemli 癟al覺malar s羹recidir. 2. Bilimsel arat覺rma, doruluu test edilmi, sistemli ve organize, daha 繹nceki bilgilerden hareket ederek literat羹rde bulunmayan yeni bir bilgiye ulamaya 癟al覺覺r. 3. Bilimsel arat覺rma kendini yenilemeye a癟覺kt覺r. Belirlenen deikenler 繹l癟羹lebilir, g繹zlenebilir olmal覺 ve baka istatistik y繹ntemlerle analiz edilip arat覺rma tekrarlanabilmelidir. 4. Bilimsel arat覺rman覺n dayanaklar覺 bilimsel ortak 繹l癟羹tler olmal覺. Kiisel kan覺lar ve duygusal yakla覺mlar olmamal覺d覺r. 5. Bilimsel arat覺rma tarafs覺z ve t羹m eletirilere a Devamini Oku


Bilimsel Arat覺rma Basamaklar覺

Bilimsel Arat覺rma Basamaklar覺 (zet)

1. Problemi G繹rme – G繹zlem ve Arat覺rma Konusunun Belirlenmesi 2. Arat覺rma Problemini Tan覺mlama 3. Konuyla 襤likili Kaynaklar覺n Taranmas覺 4. Hipotezlerin Yaz覺lmas覺 5. Arat覺rma Y繹ntem ve Modelini Belirleme 6. Verilerin Toplanmas覺 ve Analizi 7. Arat覺rman覺n Sonu癟land覺r覺lmas覺 ve Arat覺rma Raporunun Yaz覺lmas覺

Bilimsel Arat覺rma Basamaklar覺 Nelerdir

Bilimsel proje 癟al覺mas覺 heyecan ve g繹zlem ile balar . evremizde 癟ok varl覺k var ve 癟evremizde 癟ok deiiklik oldu . Bu varl覺klar覺 ve deiiklikleri heyecan ederiz . G繹ky羹z羹 ne t羹rl羹 olumu? Ne Sebeple mavi? G繹ky羹z Devamini Oku


Kronolojinin ne olduunu arat覺r覺p 繹reniniz

Kronoloji (Takvim Bilgisi): Tarihi olaylar覺n zamanlar覺n覺 belirleyip, olu s覺ras覺n覺 d羹zenler. 襤nsanlar覺 ve yaam覺 etkileyen 繹nemli olaylar覺 zaman belirterek tarihlerine g繹re s覺ralamaya kronoloji denir. Kronoloji bir 癟eit zaman dizinidir. S覺n覺flardaki "tarih eridi" buna bir 繹rnektir. D羹nyadaki t羹m toplumlar覺 etkileyen olaylar zaman s覺ras覺na g繹re s覺ralanm覺t覺r. Kronoloji bireysel olarakta kullan覺l覺r. rnein 繹zge癟miler buna 繹rnektir. Bizler de yaam覺m覺zdaki 繹nemli olaylar覺 tarih belirterek kronolojik s覺ralama yapabiliriz.

Kendi kronolojinizi nas覺l haz覺rlars覺n覺z?

1 - Doumunuzdan bug羹ne kadar olan 繹nemli Devamini Oku


Hastal覺k Belirtileri Nelerdir

Sal覺覺m覺z覺n bozulduu hastal覺k durumlar覺n覺 bildiren sinyallere hastal覺k belirtileri veya semptomlar ad覺 verilir. Bu sinyaller hastal覺klar覺n olduu organ veya sistemin ilevine g繹re deiir. En s覺k g繹r羹len hastal覺k belirtileri; Hastal覺k Belirtilerini G繹zlemleme, Takip Etme ve 襤lk nlemler • Ar覺 • Ate • Halsizlik ve yorgunluk • Kilo kayb覺 • 襤tahsizl覺k • Kilo al覺m覺 • A覺z kuruluu • ks羹r羹k • Hap覺r覺k • Nefes darl覺覺 • Titreme • Morarma • Uykusuzl覺k • Fazla uyuma • 襤drar覺 tutamama • Gayta tutamama • Y羹r羹yememe  Devamini Oku


Serbest M羹stezat ve Serbest Naz覺m Aras覺ndaki Farklar

Serbest m羹stezat serbest naz覺m eklinin haz覺rlay覺c覺s覺d覺r ve ge癟ii kolaylat覺rm覺t覺r. Serbest m羹stezatta naz覺m nesre yaklat覺r覺lm覺t覺r. Serbest m羹stezat, hem aruz, hem de hecenin 癟eitli kal覺plar覺yla yaz覺labilir. Serbest naz覺mda ise herhangi bir 繹l癟羹ye veya kafiyeye bal覺 deildirler. Serbest m羹stezat sembolizmden, serbest naz覺m ise pragmatizm ve futurizmden etkilenmitir. Detayl覺 Serbest Naz覺m Yaz覺m覺z覺 Okumak i癟in t覺klay覺n.. Devamini Oku


Serbest M羹stezat

19. y羹zy覺l sonlar覺nda 繹zellikle Edebiyat覺 Cedidecilerin gelitirdikleri bir naz覺m bi癟imi. Klasik naz覺m bi癟imlerinden ve tek 繹l癟ein bir 繹rnekliliinden kurtulup yeni bi癟imler ve ahenkler yaratmak d羹羹ncesiyle oluturulan bu bi癟im, serbest iire ge癟ite bir aama olmutur. Divan iirindeki m羹stezattan u 繹zellikleriyle ayr覺l覺r: 1. Serbest m羹stezat, hem aruz, hem de hecenin 癟eitli kal覺plar覺yla yaz覺labilir. 2. Temel olarak al覺nan kal覺b覺n 癟eitli par癟alar覺 癟eitli d羹zenlerle bir arada kullan覺labilecei gibi ayn覺 naz覺m i癟inde yaln覺z bir kal覺p deil, baka kal覺plar ve bunlar覺n par癟alar覺 da kullan覺labilir. 3. Uzun ve k覺sa  Devamini Oku


Derebeylikler Neden Kurulmutur

Orta 癟ada bir y繹netim sistemi. Bu sistem, derebeyinin idaresi alt覺nda bulunmaktad覺r. Derebeyi, ailesinden kendisine kalm覺 geni topraklar 羹zerinde h羹kmetmek yetkisine sahip olduu gibi, bu topraklarda yetien her t羹rl羹 羹r羹n羹n de sahibi bulunmakta idi. Avrupa'da Orta 癟ada yayg覺n bir y繹netim ekli olan ve b羹t羹n Orta 癟a Avrupas覺na “Derebeylik 癟a覺” dedirtecek kadar bir 繹zellik kazanan derebeyiliin meydana gelmesinde, bal覺ca sebepler unlar olmutur:

Derebeyliklerin Kurulma Nedenleri


a) G繹癟ebe kabileler (Keltler, Slavlar, Germenler) g繹癟ebelii b覺rakarak ekime elverili topraklara yerletiklerin de, bu topraklar, g繹 Devamini Oku


D羹nya 羹st羹nde farkl覺 noktalarda a覺rl覺k ve k羹tle nas覺l deiir

D羹nya'da bir cismi ele al覺rsak y羹ksee 癟覺k覺ld覺k癟a a覺rl覺覺 azal覺r, kutuplara gidildik癟e a覺rl覺覺 artar, ekvatora gittik癟e a覺rl覺覺 azal覺r.

Detayl覺 A覺rl覺k ve K羹tle Konusu


K羹tlenin zellikleri: K羹tle degismeyen madde miktaridir. Esit kollu terazi ile 繹l癟羹l羹r. Skaler bir b羹y羹kl羹kt羹r. Birimi Kg dir. Degeri uzayin her noktasinda aynidir. Degismez.
A覺rl覺覺n zellikleri: Agirlik, bir maddenin k羹tlesine etki eden yer 癟ekimi kuvvetidir. Dinamometre ile 繹l癟羹l羹r. Vekt繹rel bir b羹y羹kl羹kt羹r. Birimi Newton dur. ekim alan siddetine bagli bir b羹y羹kl羹k oldugu i癟in alan siddetinin deg Devamini Oku


K覺saltmalara Neden 襤htiya癟 Duyulmutur

Soru: k覺saltmalara neden ihtiya癟 duyulmutur Cevap: K覺saltmalar yaz覺m覺 ve anla覺lmay覺 pratikletirir. Zamandan ve yerden kazand覺r覺r. K覺saltma bir simgeletirmedir ve ilk bak覺ta ne olduunu anlamam覺z覺 salar. Mesela T羹rk Dil Kurumu yerine TDK yazmak daha pratiktir. Bir yaz覺da belki onlarca kez ad覺 ge癟mesi gerekebilir ve bu k覺saltmalar hem anlam hem ak覺c覺l覺k hem yer konusunda yazan ve okuyuca tasarruf salar.
K覺saltma (zet ); bir kelimenin, terimin veya 繹zel ad覺n, i癟erdii harflerden biri veya birka癟覺 ile daha k覺sa olarak ifade edilmesi ve simgeletirilmesidir.

K覺saltma Nedir


K覺saltma; bir kelime, terim veya  Devamini Oku


Osmanl覺 Devletinin Birinci D羹nya Sava覺nda Savat覺覺 Cepheler

Osmanl覺 Cepheleri, I. D羹nya Sava覺'nda Osmanl覺 襤mparatorluu'nun kat覺ld覺覺 cephelerdir. Bu cepheler; 1. Kafkasya Cephesi (1914-1918), Rusya'ya kar覺. Kazand覺 2. Sina ve Filistin Cephesi (1914-1918), 襤ngiltere'ye kar覺. Kaybetti 3. Irak Cephesi (1914-1918), 襤ngiltere'ye kar覺. Kaybetti 4. Hicaz-Yemen Cephesi, 襤ngiltere ve Araplara kar覺. Kaybetti 5. anakkale Cephesi (1915), 襤ngiltere, Fransa ve Commonwealth (襤ngiliz Milletler Topluluu) g羹癟lerine kar覺.Kazand覺

襤kinci Dereceden Cepheler


1. 襤ran Cephesi (1914-1918), Rusya ve 襤ngiltere'ye kar覺. 2. Gali癟ya Cephesi (1916-1917), bir Osmanl覺 kolor Devamini Oku


Divan Edebiyat覺 Kasidesi ile H羹rriyet Kasidesinin Kar覺lat覺rmas覺

Klasik kaside kiiye sunulmak i癟in yaz覺ld覺覺 i癟in 繹vg羹 ve abartma doludur. Yaranma ama癟l覺d覺r. Nam覺k Kemalin H羹rriyet Kasidesi ise; hak, h羹rriyet, adalet, kanun gibi toplumsal bir konuyu iler. Konu b羹t羹nl羹羹 vard覺r. Dili sadeletirme 癟abas覺 vard覺r. Ayr覺ca iirde kasidenin b繹l羹mleri yer almamaktad覺r.Mahlas kullan覺lmam覺t覺r.Bal覺k, temaya uygun olarak verilmitir. Herhangi bir kiiye ithaf edilmemitir.

Klasik Kaside ve H羹rriyet Kasidesi Kar覺lat覺rmas覺


Klasik Kaside Naz覺m ekli簫nin Yap覺 zellikleri


1. Genellikle 31-99 beyitten oluur. 2. Nesib, girizg璽h, methiye, tegazz羹l fahriye ve dua b繹l羹mlerinden oluur.  Devamini Oku


襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r

襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r? Neden birinci d繹nemdeki g繹r羹lere devam edilmemitir? Cevap: 襤kinci d繹nem edebiyat癟覺lar覺n sanat anlay覺lar覺 birincilerden farkl覺d覺r. 襤kinci d繹nemde sanat sanat i癟indir anlay覺覺yla eserler verilmitir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha bask覺c覺 davranmas覺d覺r. I. Merutiyet Meclisi 1877′de ll.Abd羹lhamit taraf覺ndan, Osmanl覺 – Rus Sava覺 gerek癟e g繹sterilerek kapat覺l覺r. Anayasa y羹r羹rl羹kten kald覺r覺l覺r. Ayd覺nlar 羹zerinde bir bask覺, s羹rg羹n ve jurnal d繹nemi balar. Bu bask覺 sonucu y覺ld覺r覺lan, etkisizletirilen sa簫nat癟覺lar, toplumsal konu Devamini Oku


Devleti Oluturan eler

1. Toprak (Kara Par癟as覺) 2. Millet (Halk-襤nsan) 3. Kuvvet (Asker-Polis)

Devleti Oluturan Unsurlar


Bu tan覺mdaki eler unlard覺r: 襤nsan unsuru: Halk ya da millet unsuru olarak da adland覺r覺labilir. Belirli bir alanda birlikte yaayan ve 癟eitli balarla ortak yaama iradesi g繹steren insan topluluudur. Bir devleti oluturacak insanlar覺n say覺s覺 hakk覺nda bir alt s覺n覺r olmamakla birlikte devletin niteliine g繹re makul bir alt s覺n覺r kabul edilebilir. Modern yakla覺ma g繹re millet unsurunun kurulabilmesi i癟in manevi nitelikte balar yeterli olup bu manada birlikte yaama iradesinin domas覺 yeterlidir. Egemenlik unsuru: Devamini Oku


Ast ust iliskisi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Ast nedir ve ast ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Ust nedir ve ust ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Iliskisi nedir ve iliskisi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor