Basit Kesir

Pay覺 paydas覺ndan k羹癟羹k olan kesirlere basit kesir denir.

Basit Kesirler

Basit Kesirler

Birim Kesirler

Birim Kesirler


Basit kesirleri say覺 dorultusunda g繹sterme

Basit kesirleri s覺ralarken say覺 dorusu bir b羹t羹n i癟inde ( 0 – 1 aras覺 yada 1- 2 , 3 – 4 aras覺 gibi ) 0 – 1 eklinde say覺 dorusunda aral覺k al覺r覺z. 0 – 1 aras覺n覺 payda kadar b繹leriz ve pay kadar sayarak g繹steririz. rnein : 5/7 kesrini say覺 dorusunda g繹steriniz. Cevap : Basir kesirleri say覺 dorultusunda g繹sterme


Da Oluumu

Orojenez (Da Oluumu) : Jeosenklinallerde biriken tortul tabakalar覺n k覺vr覺lma ve k覺r覺lma hareketleriyle y羹kselmesi olay覺na da oluumu ya da orojenez denir.
Orojenik Haraketlerle Meydana Gelen Dalar: (Oro-Da, Jenez-Oluum Orojenez > Da oluum hareketleri). S覺ra dalar genellikle derin denizlerde biriken tortullar覺n, yan bas覺n癟 oluturan k覺ta hareketleri sonucu, k覺vr覺larak y羹kselmesi ile olumutur. Ya da k覺r覺larak y羹kselmesi sonucu olumutur.

1. K覺vr覺lma


Akarsular, R羹zgarlar ve buzullar gibi d覺 kuvvetlerin a覺nd覺rd覺覺 maddeler, yer kabuunun b羹y羹k 癟ukurluklar覺nda biriktirilir. Bu 癟ukurl Devamini Oku


K覺ta Oluumu

Epirojenez : Karalar覺n toptan al癟almas覺 ya da y羹kselmesi olay覺na epirojenez denir.

Epirojenez (K覺ta Oluumu)


Kara ve denizlerde d羹ey dorultudaki al癟alma y羹kselme hareketlerine epirojenez denir. Baka bir ifade ile, yer kabuunun geni alanl覺 yaylanma hareketleridir. Farkl覺 younluktaki yer kabuu par癟alar覺 manto 羹zerinde dengeli bir bi癟imde dururlar. Bu olaya izostazi, dengeye ise izostatik denge denir. Herhangi bir yerde epirojenez olay覺n覺n olabilmesi i癟in, izostatik dengenin bozulmas覺 gereklidir. 襤zostatik dengeyi bozan olaylar unlard覺r: 襤klim deiiklikleri Yeni bir da oluumu Engebeli y羹ksek Devamini Oku


T羹rkiyedeki Ovalar覺n Oluumu

Akarsular taraf覺ndan derin olarak yar覺lmam覺, 羹zerinde kabar覺klar bulunmayan ve eimi olduk癟a az olan d羹zl羹klere “Ova” ad覺 verilir. Bu d羹zl羹klerde akarsular, genellikle, sal覺n覺mlar yaparak, yataklar覺 boyunca akarlar. Bafra, Sakarya, Konya, B羹y羹k Menderes ovalar覺 gibi ovalar, bulunduklar覺 yerlere g繹re, ikiye ayr覺l覺rlar: 癟ukur ovalar, y羹ksek ovalar.

1-ukur Ovalar:

Deniz y羹zeyinden olan y羹kseklii az ovalara, 癟ukur ova denir. ukur ovalar deniz k覺y覺lar覺 boyunca uzan覺rlar. ukur ovalar覺n denizden y羹kseklii en 癟ok 500 m’ye dein olur. ukurova, Sakarya, Antalya, Ege B繹lgesi ve Harran ovas覺 gibi ovalar, birer 癟ukur ovad Devamini Oku


T羹rkiyedeki Dalar覺n Oluumu

Birinci Jeolojik zaman itibariyle 羹lkemizdeki dalar olumaya balam覺t覺r. Bu oluan dalar ise a覺nm覺 ve ikinci Jeolojik zamanda Jeosenklinallerde tortular birikmitir. 3.Jeolojik zamanda ise orojenik hareketler ile k覺vr覺larak T羹rkiye'nin kuzeyi ve g羹neyindeki s覺ra dalar覺 olumutur.
Bu hareketler dar zamanda, dar olaylar olarak belirir ve tabakalar覺n duruunu bozarlar. Hareketler yatay ve dikey olmak 羹zere iki y繹nde geliir. Genellikle, yatay (tanjansiyal) hareketler k覺vr覺lma ve k覺vr覺m dalar覺na, dikey hareketler de (radial) k覺vr覺lma ve k覺r覺k dalar覺na yer verirler. Bununla birlikte, bu iki gurup aras覺nda kesin bir s覺n覺r 癟izmek olan Devamini Oku


T羹rkiyedeki Da ve Ovalar覺n Oluumu

T羹rkiyedeki Dalar覺n Oluumu


Bu hareketler dar zamanda, dar olaylar olarak belirir ve tabakalar覺n duruunu bozarlar. Hareketler yatay ve dikey olmak 羹zere iki y繹nde geliir. Genellikle, yatay (tanjansiyal) hareketler k覺vr覺lma ve k覺vr覺m dalar覺na, dikey hareketler de (radial) k覺vr覺lma ve k覺r覺k dalar覺na yer verirler. Bununla birlikte, bu iki gurup aras覺nda kesin bir s覺n覺r 癟izmek olanaks覺zd覺r. 羹nk羹, sert tabakalarda k覺r覺lma olurken, hemen yan覺ndaki yumuak tortullar k覺vr覺labilir. Bu nedenle k覺vr覺m ve k覺r覺k dalar覺 birbirinin i癟ine girmi olarak da uzan覺rlar. Dier bir 繹zellik de, yatay ve dikey hareketlerin ayn覺 anda olumalar覺 ya  Devamini Oku


Asit yamurunun doaya etkileri

Hava kirliliinin sonucu olan azot oksitler 繹zellikle bitki 繹rt羹s羹ne zarar veriyor (asit yamuru). Hava kirlilii, baka etmenlerin yan覺 s覺ra ormanlar覺n 繹lmesine de neden oluyor. 1989’a dein Almanya’daki ormanlar覺n y羹zde 52’sinin hasta olduu belirlenmiti. 襤sve癟’te ise asit yamuru nedeniyle 18 bin g繹l zarar g繹rm羹t羹r, 4 bin g繹l ise art覺k 繹l羹 say覺lmaktad覺r. G羹ney Kutbu 羹zerindeki ozon katman覺 1970’lerin ortas覺ndan bu yana her y覺l biraz daha inceliyor. Bu katman覺n baka yerlerde de inceldii, 繹rnein 1969-86 aras覺nda Almanya 羹zerindeki b繹l羹m羹n羹n y羹zde 3 oran覺nda azald覺覺 belirlenmitir. Bug羹nk羹 bilgileri Devamini Oku


Basit Kelime rnekleri

Basit Kelimeler: Kelime k繹k羹 ek alsa bile anlamca bir deiiklie uramam覺sa, bu tip kelimelere BAS襤T KEL襤MELER denir. Genellikle k繹k halindeki (bazen g繹vde) kelimelerdir. Basit Kelime (S繹zc羹k) Nedir? Yap覺m eki almam覺, k繹k durumundaki s繹zc羹klere “basit s繹zc羹k” denir. Not: K繹k durumundaki s繹zc羹klere 癟ekim eki geldiinde, s繹zc羹羹n yap覺s覺nda bir deime olmaz.

Basit Kelime rnekleri

di > Basit Kelime diler > Basit Kelime (di - - - | - - - ler) ( K繹k - - - | - - - ekim Eki) dilerim > Basit Kelime (di - - - | - - - - le Devamini Oku


Dalar覺n Oluumu

Plaka tektonii teorisine g繹re, iki plakan覺n birbiriyle 癟arp覺mas覺 sonucu, karadaki dalar oluur. Dalar, genel olarak 羹癟 ana s覺n覺fa ayr覺l覺r: 1-Volkanik dalar 2-K覺r覺k dalar 3-K覺vr覺m dalar Volkanik dalar, bir volkanik p羹sk羹rme sonucunda olumaktad覺r. Bunlar karada veya okyanus taban覺nda, oluabilir. And Dalar覺, bunun bir 繹rneidir. K覺r覺k dalar, B羹y羹k bir i癟 gerilim, yerkabuunun dev par癟alar覺n覺 k覺rar ve b羹ker. B繹yle dalar, bir yanda keskin olarak y羹kselir ve dier yanda merdiven benzeri bir yap覺ya sahiptir. K覺vr覺m dalar, iki plakan覺n kar覺 kar覺ya geldii zaman oluur. Plaka k覺r Devamini Oku


Basit Fiiller

Yap覺m eki almam覺, baka s繹zc羹klerle 繹beklememi ve birlememi fiillerdir. Bunlar k繹k halindedir. Sadece 癟ekim ekleri alabilir. T羹rk癟emiz fiil y繹n羹nden olduk癟a zengindir, bunlar覺n pek 癟ou basit yap覺l覺d覺r; bun簫lar da genellikle tek hecelidir: gel, git, bak... Aa覺daki c羹mlelerde kullan覺lan eylemleri inceleyelim: * Saat 羹癟te burada ol, paray覺 sana vereceim. * Bilmeden seni k覺rd覺m, 繹z羹r dilerim. * Birka癟 kilometre daha gitsek Anamur'a varacakt覺k. Not: Kip ve kii ekleri bir s繹zc羹羹n yap覺s覺n覺 deitirmez. Not: zellikle et-mek, ol-mak gibi yard覺mc覺 eylemlerle yap覺lan ve ayr覺 yaz覺lan bile Devamini Oku


N羹kleik Asitler

N羹kleik asitler, b羹t羹n canl覺 h羹crelerde ve vir羹slerde bulunan, n羹kleotid birimlerden olumu polimerlerdir. En yayg覺n n羹kleik asitler deoksiribon羹kleik asit (DNA) ve ribon羹kleik asit (RNA)'d覺r. 襤nsan kromozomlar覺n覺 oluturan DNA milyonlarca n羹kleotitten oluur. N羹kleik asitlerin bal覺ca ilevi genetik bilgi aktar覺m覺n覺 salamakt覺r, ancak baz覺 RNA t羹rleri insan olarak da ilev g繹r羹rler. RNA'y覺 oluturan kimyasal gruplar. P, fosfat; Z, riboz eker; A, C, G, U, s覺ras覺yla adenin, sitozin, guanin ve urasil. Zincirin dorultusu ekerlerin 5' ve 3' karbonlar覺n覺n s覺ras覺 taraf覺ndan belirlenir.N羹kleik asitler bal覺ca h羹cre 癟ekirdeinde bulunmalar Devamini Oku


N羹kleotit Asit

N羹kleik asitlerin altbirimleri (yap覺talar覺) n羹kleotitlerdir. Herbir altbirim;azotlu bir baz, 5 karbonlu bir (pentoz) eker ve fosfat grubundan oluur.Bazlar, iki halkal覺 purin ve tek halkal覺 pirimidin olmak 羹zere iki gruba ayr覺l覺r.Adenin (A) ve guanin(G), purin baz olarak hem DNA hem de RNA’n覺n yap覺s覺nda yeral覺r.Sitozin 穢 hem DNA hem de RNA’da, timin (T) ise yaln覺zca DNA’da bulunan pirimidin bazlard覺r.RNA’da timinin yerini dier bir pirimidin-urasil(U) alm覺t覺r.Molek羹l olarak timin ve urasil,timinin 5.pozisyonunda (C5) metil grubu (CH3) i癟ermesiyle farkl覺l覺k g繹sterir . Purin (A,G) bazlar覺n覺n N9’dan ve pirimidin (C,T ve U) bazlar覺n Devamini Oku


Kolemanitten Borik Asit retimi

zet Kolemanitten borik asit 羹retiminde mevcut teknolojideki temel sorun kolemanit cevheri i癟indeki yan minerallerin reaksiyon ortam覺nda bozunmas覺yla safs覺zl覺k sorunu yaratarak prosesten, verim d羹羹k-l羹羹ne neden olan 癟繹zelti dearj覺 gerektirmesidir. al覺man覺n amac覺, reaksiyonun s羹lf羹rik asit ya-n覺nda propionik asit veya kalsiyum propionat katk覺l覺 ortamda ger癟ekletirilerek proseste safs覺zl覺k kontrol羹n羹n m羹mk羹nl羹羹n羹 arat覺rmak, uygun proses koullar覺n覺 belirlemek ve yeni bir 羹retim pro-sesi gelitirmektir. Farkl覺 proses alternatifleri deerlendirilerek proseste devreden bileenin kalsiyum propionat olduu y繹ntem se癟ilerek modellen Devamini Oku


T羹rk Sanat覺n覺n Oluumunda 襤lk T羹rk Devletlerinin Etkisi

T羹rk K羹lt羹r羹n羹n Sanat Ve Estetik Anlay覺覺n覺n Oluumu Ve Geliimi Dil T羹rkler G繹kt羹rk Uygur Araplar (halk)Arap Mani Brahmi S羹ryani Grek 襤brani Kiril Latin alfabelerini kulland覺lar. T羹rkiye''de 1928''den beri Latin alfabesi kullan覺lmaktad覺r. T羹rk dili zengin bir sanat geleneine sahiptir ancak son y羹zy覺ldaki k羹lt羹r deimesiyle Bat覺 dillerinin etkisi alt覺ndad覺r. K羹reselleme d羹nya k羹lt羹rlerine Amerikan k羹lt羹r羹''n羹 hayat tarz覺 olarak en k羹癟羹k k繹ylere kadar benimsetmekte ulusal k羹lt羹r unsurlar覺 yabanc覺 k羹lt羹r羹yle ikilik i癟inde yaamaktad覺r. T羹rk dilinin zengin atas繹zleri ve deyimleri dahi dublaj diline feda edilmektedir.  Devamini Oku


Kemik Oluumu

Kemik Oluumu: V羹cutta kemiin bir k覺sm覺 ba dokudan (kafatas覺n覺n yass覺 kemikleri, y羹z kemikleri, k繹pr羹c羹k kemiinin bir k覺sm覺, b覺ng覺ldak kemii, di, bal覺klar覺n pulu); bir k覺sm覺 da k覺k覺rdak dokudan (羹ye kemikleri, leen kemii) geliir. m羹r boyu bir taraftan kemik yap覺m覺 devam ederken, dier taraftan da yap覺lan kemikler y覺k覺l覺r. B羹y羹me 癟a覺nda yap覺m y覺k覺mdan fazla olduunda kemikler kal覺nla覺r ve uzar. Orta yalarda yap覺m-y覺k覺m denge halindedir. Yal覺larda ise y覺k覺m daha fazlad覺r. Bu nedenle kemik daha kolay k覺r覺labilir. Kan ve kemiklerin kalsiyum ve fosfat miktarlar覺n覺 tiroid, paratiroid bezleri ve deriden salg覺lanan  Devamini Oku


Basit Kelimeler

Basit Kelimeler: Kelime k繹k羹 ek alsa bile anlamca bir deiiklie uramam覺sa, bu tip kelimelere BAS襤T KEL襤MELER denir. Genellikle k繹k halindeki (bazen g繹vde) kelimelerdir. Basit Kelime (S繹zc羹k) Nedir? Yap覺m eki almam覺, k繹k durumundaki s繹zc羹klere “basit s繹zc羹k” denir. Not: K繹k durumundaki s繹zc羹klere 癟ekim eki geldiinde, s繹zc羹羹n yap覺s覺nda bir deime olmaz.

Basit Kelime rnekleri

di > Basit Kelime diler > Basit Kelime (di - - - | - - - ler) ( K繹k - - - | - - - ekim Eki) dilerim > Basit Kelime (di - - - | - - - - le Devamini Oku


E Vas覺ta Hal Eki

E Vas覺ta H璽l Eki “ile” edat覺 kaynakl覺d覺r; “i” d羹羹r羹lerek kullan覺l覺r. nl羹yle biten kelimelere eklenirken araya y kaynat覺rma harfi girer: masa›masa-y-la. ns羹zle biten kelimelere eklendiinde –la, -le eklindedir: kalem›kalemle. 襤sim ve isim soylu kelimelere eklenerek deiik anlamlar katar. Bu eki alan kelimeler c羹mlede zarf t羹mleci, edat t羹mleci ve y羹klem olarak kullan覺l覺r. Edat t羹mleci yapar: Mor bulutlarla a癟覺k t羹rbene 癟atsam da tavan. (edat t羹ml.) Durum bildirir; zarf t羹mleci yapar: 襤i kolayl覺kla baard覺. Aya覺na gelen topa h覺zla vurdu. Babas覺n覺 sevin癟le kar覺lad覺. Y Devamini Oku


Basit Zamanl覺 Fiiller

Basit Zamanl覺 Fiiller: Tek zaman eki alm覺 fiillerdir. T羹rk癟e'de geni zamanla birlikte d繹rt temel zaman bulunur. 1. Ge癟mi Zaman: 襤 veya oluun daha 繹nceden, ge癟mite yap覺ld覺覺n覺 bildiren zamand覺r. 襤kiye Ayr覺l覺r. 襤kiye Ayr覺l覺r: a. Belirli (-di'li) Ge癟mi Zaman: Eylemin s繹z羹n s繹ylendii andan, 繹nceden yap覺ld覺覺n覺, s繹yleyenin kesin inanc覺yla tam anlat覺r: Fiillerde bulunan "-di, -du, -d羹, -tu" ekleri -di'li ge癟mi zaman覺 belirtirler. retmenimiz s覺n覺fa geldi. B羹t羹n 癟ocuklar bah癟eye kotu ... 2. imdiki Zaman: Eylem ile anlat覺m覺n birlikte olduunu bildiren zamand覺r Ders 癟al覺覺yorum. Al覺  Devamini Oku


Gece G羹nd羹z Oluumu

DNYA'NIN KEND襤 EKSEN襤 ETRAFINDAK襤 HAREKET襤; (G羹nl羹k, Eksen hareketi) D羹nya'm覺z kendi ekseni etraf覺ndaki d繹n羹羹n羹 24 saatte tamamlar, bu zaman dilimine bir g羹n denir. D羹nya'n覺n kendi ekseni etraf覺ndaki hareketi bat覺dan douya dorudur. Bu d繹n羹 y繹n羹ne bal覺 olarak; - Ayn覺 anda daha douda bulunan yerlerde G羹ne erken doar, yerel saat ileri olur. - Dou ve bat覺 y繹nleri belirlenir. - Kuzey Yar覺mk羹re'de r羹zgarlar ve ak覺nt覺lar saa, G羹ney Yar覺mk羹re'de ise sola doru sapma g繹sterir. DNYA'NIN KEND襤 EKSEN襤 ETRAFINDAK襤 DNNN SONULARI: - D羹nya'n覺n G羹ne'e d繹n羹k olan yar覺s覺 ayd覺nl覺k, dier yar覺s覺 ise karanl Devamini Oku


Atmosferin Oluumu

Atmosferin Oluumu Atmosfer, d羹nyam覺z覺 癟evreleyen, g羹neten gelen enerjinin h覺zl覺 bir ekilde uzaya geri d繹nmesini 繹nleyen ve canl覺lar i癟in yaamsal 繹nem ta覺yan gaz k羹tlesine denir. Bilim adamlar覺, d羹nyam覺z覺n yakla覺k 5 milyar y覺l 繹nce olutuuna inanmaktad覺rlar. D羹nyan覺n oluumundan sonraki ilk 500 milyonlu y覺llarda atmosferin su buhar覺 ve gazlardan olutuu d羹羹n羹lmektedir. 3.5 milyar y覺l 繹ncesinde ise, atmosferin muhtemelen karbondioksit (CO2), karbonmonoksit (CO), su buhar覺 (H2O), azot (N2) ve hidrojen (H2) gibi gazlardan olutuu varsay覺lmaktad覺r.


R羹zgar Oluumu

R羹zgar Oluumu R羹zgar en basit anlat覺mla yatay hava hareketidir. ekil-33'de g繹r羹ld羹羹 gibi y羹ksek bas覺n癟tan al癟ak bas覺nca doru olan hava ak覺m覺d覺r. R羹zg璽r h覺z覺 anemometre ile 繹l癟羹l羹r, ancak art覺k meteorolojik 繹l癟羹mlerin 癟ou sens繹rler yoluyla otomatik meteoroloji istasyonlar覺 taraf覺ndan yap覺lmaktad覺r. R羹zg璽r, dou, bat覺, kuzey (y覺ld覺z) ve g羹ney (k覺ble) olmak 羹zere d繹rt ana, kuzeydou (poyraz), kuzeybat覺 (karayel), g羹neydou (keileme) ve g羹neybat覺 (lodos) ara y繹nleri ile tan覺mlanmaktad覺r. Meteorolojik 繹l癟羹mlerde ise daha da hassas ara y繹nler kullan覺lmaktad覺r. R羹zg璽r y羹ksek bas覺n癟tan al癟ak bas覺nca doru aka Devamini Oku


Asit Yamuru

Asit yamuru esas olarak sanayi tesislerinden, konutlar覺n 覺s覺t覺lmas覺ndan ve otomobillerden kaynaklanan ;s羹lf羹r ve azot oksitleri i癟eren su buhar覺 emisyonlar覺n覺n yol a癟t覺覺 asit 癟繹kelmesidir. End羹striyel faaliyetler, konutlarda 覺s覺nma ama癟l覺 olarak kullan覺lan fosil k繹kenli yak覺tlar, motorlu ta覺tlardan 癟覺kan egzoz gazlar覺 ve fosil yak覺tlara dayal覺 olarak enerji 羹reten termik santraller faaliyetleri sonucu havay覺 kirletmekte, k羹k羹rtdioksit, azotoksit, partik羹l madde ve hidrokarbon yaymaktad覺r. 2 ile 7 g羹n aras覺nda havada as覺l覺 kalabilen bu kirleticiler atmosferde 癟eitli kimyasal reaksiyonlara urayarak zamanla 癟ok uzaklara ta覺nabilmektedir.  Devamini Oku


Basit S覺fatlar

Herhangi bir yap覺m eki almam覺 ve baka bir kelimeyle birlememi s覺fatlard覺r. rnek : Kara g羹n, k覺rm覺z覺 g羹l, bol yemek, iri ta, iyi insan, son yolculuk, dost 羹lke, d羹z 癟izgi.

Basit S覺fatlar

Herhangi bir yap覺m eki almam覺 ve baka bir kelimeyle birlememi s覺fatlard覺r. Kara g羹n, k覺rm覺z覺 g羹l, bol yemek, iri ta, iyi insan, son yolculuk, dost 羹lke, d羹z 癟izgi.


Basit C羹mle

Basit C羹mle C羹mleyi bir yarg覺 birimi olarak tan覺mlam覺t覺k. Yaln覺zca tek bir yarg覺 bildiren c羹mle t羹r羹ne yal覺n c羹mle ya da eski terimiyle basit c羹mle diyoruz: “Tevfik Efendi, banka 繹n羹nde vezne arabas覺ndan indi.”, “renciyim.”, “D羹n bizde topland覺k:” Basit c羹mle tek s繹zc羹kten oluabilecei gibi birden 癟ok s繹zc羹kten de oluur. C羹mlenin basitliini belirleyen s繹zc羹k say覺s覺 deil, bildirdii yarg覺d覺r.


Asit yagmurlarinin olusumu nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Asit nedir ve asit ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Yagmurlarinin nedir ve yagmurlarinin ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Olusumu nedir ve olusumu ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor