Klasik M羹zikte Romantik D繹nem

M羹ziin kilise ve saraydan ta覺p halka yay覺ld覺覺 d繹nemdir. (1830 - 1900) Kal覺plar覺n ve d羹zenin y覺k覺l覺p yerine daha 繹zg羹r, daha 繹zg羹n olan romantizmin geldii d繹nemdir. Kendi i癟inde 3 d繹neme ayr覺l覺r: Erken Romantik D繹nem: Romantik anlat覺m覺n Klasik d繹nem i癟inde doduu, ilk d繹nemidir. Bu anlat覺m覺n 繹nc羹s羹 Ludwig van Beethoven olarak kabul edilir. Bu d繹nemin dier 羹nl羹 bestecileri de Franz Schubert, Carl Maria von Weber ve Gioacchino Rossini'dir. Orta Romantik D繹nem: Romantizmin t羹m avrupada egemen olduu d繹nemdir. 襤lk 覺覺覺 yakan da, programl覺 senfonisi Symphonie fantastique ile Hector Berlioz olmutur. Ard覺ndan Devamini Oku


Mozart hangi m羹zik ak覺m覺ndan etkilenmitir

Mozart i癟in net bir ak覺m etkisindedir demek m羹mk羹n olmayaca覺 gibi Romantizm ve Rokoko ak覺m覺ndan izler ta覺d覺覺n覺 s繹ylemek hata olmaz san覺yorum. Mozart her m羹zik bi癟imi i癟in 繹rnekler vermi ve her bi癟imi kusursuzlua ulat覺rm覺t覺r. adalar覺 onu karma覺k duygularla y羹kl羹 bulmular, anla覺lmas覺 zor olarak nitelemilerdir. evresindeki soylular, 繹nceki Rokoko ak覺m覺n覺n hafif ve y羹zeysel deyiine al覺覺k olduklar覺ndan, Mozart'覺n derin d羹羹ncesini anlayamam覺, 癟a覺n覺n 繹tesinde yaad覺覺n覺 kavrayamam覺lard覺r. adalar覺 Mozart'覺, doay覺 betimlemedii, yaklamakta olan Romantik ak覺m覺n doaya 繹vg羹 Devamini Oku


Orkestrada Kullan覺lan M羹zik Aletleri

ORKESTRA, 癟ok say覺da m羹zik aleti i癟in yaz覺lm覺 m羹zik par癟alar覺n覺 seslendirmek 羹zere bir ef y繹netiminde bir araya gelen m羹zik癟iler topluluudur. Dilimize 襤talyanca'daki orches簫tra s繹zc羹羹nden ge癟en bu s繹zc羹k, Eski Yunan'da hem dans etmek anlam覺nda hem de seyirciler ile sahneyi ay覺ran, koronun yer ald覺簫覺 b繹l羹m羹n ad覺 olarak kullan覺lan orkhestra s繹zc羹羹nden gelir. Bu s繹zc羹k 襤talya'da 17. y羹zy覺l ba覺nda, opera ark覺c覺lar覺na elik eden m羹zik癟iler i癟in kullan覺lmaya balad覺. Yakla覺k 100 kiinin 癟ald覺覺 ve hemen hemen b羹t羹n 癟alg覺 t羹rlerinin yer ald覺覺 b羹y羹k orkestralara "senfoni orkestras覺" ad覺 verilir. Amat繹r ya da pr Devamini Oku


Metal M羹zik

Metal, rock m羹ziin daha sert ve agresif olan t羹r羹d羹r. Distorsiyon (Distortion) gitarlar, vahi (brutal) ve 癟覺l覺k (scream) vokaller, h覺zl覺 ritimler i癟erir. Bunun yan覺s覺ra i癟erisinde bir 癟ok t羹re ayr覺lan metal m羹zik, bu tarz覺n dinleyicileri i癟in her t羹r sesi i癟inde bar覺nd覺r覺r. Bilinen en 羹nl羹 metal gruplar覺 i癟erisinde Black Sabbath, At Vance, Stratovarius, Therion, Destruction, Iron Maiden, Helloween, Judas Priest, Manowar, Megadeth, Metallica, Annihilator, Blind Guardian, Death, In Flames, Lamb Of God, Pantera, Slayer, Children of Bodom,Mot繹rHead ve AC/DC gibi gruplar 繹rnek g繹sterilebilir. Thrash Metal / Speed Metal, Death Metal, Black Metal, Gothic Meta Devamini Oku


pop羹lizm

pop羹lizm : frans覺zca populisme (halk癟覺l覺k). dilimizde hem "halk癟覺l覺k", hem de anlam k繹t羹lemesine urayarak "halk yardak癟覺l覺覺" kar覺l覺覺nda kullan覺lmaktad覺r. bu kavramlar i癟in dilimizde g羹zel kar覺l覺klar zaten vard覺r: halk癟覺l覺k, halk yardak癟覺l覺覺, ucuz halk癟覺l覺k. 繹rnekler: halk癟覺l覺k, y繹neticilerin halkla dorudan doruya iliki kurmas覺n覺 gerektirir. "herkese bir parmak bal" sunan halk yardak癟覺l覺覺 (ucuz halk癟覺l覺k) bug羹nlerde pek tutuluyor.


pop羹lasyon

pop羹lasyon : frans覺zca population. “n羹fus, topluluk, bir b繹lgede belirli bir t羹rden bireylerin toplam覺” anlamlar覺ndaki bu kelimeye kar覺l覺k olarak kurulumuz, dilimizde zaten var olan n羹fus s繹z羹n羹 benimsemitir. son zamanlarda hayvan, bitki, leylek pop羹l璽syonu eklindeki kullan覺mlar yayg覺nlam覺t覺r. bu kullan覺larda ise varl覺k denilmesi uygun olur. 繹rnek: yetkililer, ankara’n覺n son leylek varl覺覺n覺n bulunduu 癟iftliin giderek artan sanayi, ula覺m ve konut bask覺s覺 ile kar覺 kar覺ya kald覺覺na dikkat 癟ektiler.


soapopera

abd’de,deimeyen bir oyuncu kadrosu ve kal覺p olaylara dayal覺 s羹rekli bir 繹yk羹s羹 olan,eylemden 癟ok diyalogun 繹nemsendii ve ger癟ek yaamdan daha a覺r bir tempoda gelien radyo ve televizyon dizilerine verilen ad.


apopleksi

apopleksi: fel癟, inme


kelt m羹zik

kelt m羹zii ya da keltik m羹zik isko癟ya, irlanda, galler, asturias vs. gibi b繹lgelerde yayg覺n olan geleneksel bir m羹zik t羹r羹d羹r. 繹zellikle son y覺llarda d羹nya 癟ap覺nda dinleyici kitlesi bulmutur. kelt m羹zii, pentatonik bir m羹zik olup keman, gitar, arp, gayda ve fl羹t gibi 癟alg覺lar 繹nemli yer tutar. bayan vokale erkek vokalden daha s覺k rastlan覺r. rahatlat覺c覺 ve dinlendirici 繹zelliiyle tan覺nan bir m羹ziktir. baz覺 繹nemli vokalistler ve gruplar: * enya * loreena mckennitt * kate rusby * eimear quinn * clannad * altan * lunasa


epope

epope: kahramanl覺k konusunu ileyen uzun iirler. kelimenin asl覺 "konuma, nutuk, sohbet" anlam覺na gelen yunanca epospoien’e dayan覺r.


m羹zik s繹zl羹羹

m羹zik s繹zl羹羹 -a- absolute kulak: bir sesi tam olarak s繹yleme ve duyma yetenei. allegro: h覺zl覺 ve canl覺 癟almay覺 ifade eder. alto: en kal覺n kad覺n sesi. anahtar: portenin sol ba taraf覺na konulan iaret. sol, do ve fa olmak 羹zere 3 癟eit anahtar vard覺r. armoni: seslerin birbirleri ile olan uyumu, ahenk. arya: opera veya oratoryada 繹nemli solo par癟as覺. atonal m羹zik: modern m羹zikte ton ve makam stiline bal覺 kalmadan, armoni kurallar覺na uymadan oluturulan bestedir. -b- ballad: hik璽yesi olan t羹rk羹. bariton: tenor ile bas aras覺 erkek sesi. bas: en kal覺n erkek sesi. bemol: 繹n羹ne gelen notay覺 yar覺m ses kal覺nla Devamini Oku


barok m羹zik

barok d繹nem, 1600 ile 1750 y覺llar覺 italya'daki opera denemeleriyle balam覺, johann sebastian bach'覺n 繹l羹m羹yle sona ermi, ve t羹m m羹zik t羹rlerinde g羹n羹m羹ze kadar kal覺c覺 olan deiikliklerin olumas覺na neden olmutur. barok m羹zik, bir d繹neme ad覺n覺 vermekle birlikte mimari bata olmak 羹zere dier pek 癟ok kategoride de deerlendirilebilmektedir. barok portekiz'ce barroco (d羹zg羹n olmayan inci) kelimesinden gelmektedir. mimarl覺kta, deniz kabuklar覺na benzer eme癟li bezemelerden meydana gelen, 17. y羹zy覺lda k覺smen de 18. y羹zy覺lda avrupa'n覺n 繹zellikle katolik 羹lkelerine (italya, ispanya, portekiz, avusturya, g羹ney almanya, bel癟ika) ve latin amerika'ya Devamini Oku


arabesk

arabesk: (alm. arabeske; ital. magrip. arap tarz覺 ani.): 繹nceleri helen-roma sanat覺nda stilize edilmi kenar s羹s羹; orta癟a'dan bu yana s羹sleme 癟izgisi, edebiyatta dolamba癟l覺, s羹sleme ama癟l覺 ayr覺nt覺, trivial


Arabesk pop muzik nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Arabesk nedir ve arabesk ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Pop nedir ve pop ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Muzik nedir ve muzik ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor