1982 Anayasasına Göre Kişinin Siyasi Hakları ve Ödevleri Nelerdir?
· Türk vatandaşlığı hakkı : Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. (Madde: 66)
· Seçme-seçilme hakkı  ve Siyasi faaliyet hakkı  : Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. (Madde: 67)
· Parti kurma hakkı  , partilere girme ve partilerden ayrılma: Vatandaşlar, siyasî parti kurma, usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. (Madde: 68)
· Kamu hizmetlerine girme hakkı : Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. (Madde: 70)
· Vatan hizmeti görevi : Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. (Madde: 72)
· Vergi ödevi : Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. (Madde: 73)
· Dilekçe hakkı : Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. (Madde: 74)

Yorum Yap

Sen Kimsin?

Mesajini yaz.

Son Sorular

Puan
14
Soru : İşlenmemiş madene ne denir
Soru Detay : işlenmemiş madene ne denir ?
Puan
11
Soru : Sembolik Yaklaşım
Soru Detay : Sembolik Yaklaşım Nedir ?
Puan
9
Soru : Algernon Charles Swinburne Şiirleri
Soru Detay : Algernon Charles Swinburne Eserleri
Puan
9
Soru : Hades Nedir
Soru Detay : Hades Nedir
Puan
6
Soru : Retardasyon Nedir
Soru Detay : retardasyon nedir
Puan
7
Soru : Tragedya Nedir
Soru Detay : tragedya nedir
Puan
8
Soru : Kronos
Soru Detay : Kronos Nedir Özellikleri
Puan
10
Soru : Yükleme Hal Eki
Soru Detay :
Puan
7
Soru : Mümessil Nedir
Soru Detay : mümessil nedir
Puan
8
Soru : Medeniyet Ne Demek
Soru Detay : Medeniyet Nedir
Bi soru sor