1982 Anayasasına Göre Kişinin Siyasi Hakları ve Ödevleri Nelerdir?
· Türk vatandaşlığı hakkı : Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. (Madde: 66)
· Seçme-seçilme hakkı  ve Siyasi faaliyet hakkı  : Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. (Madde: 67)
· Parti kurma hakkı  , partilere girme ve partilerden ayrılma: Vatandaşlar, siyasî parti kurma, usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. (Madde: 68)
· Kamu hizmetlerine girme hakkı : Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. (Madde: 70)
· Vatan hizmeti görevi : Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. (Madde: 72)
· Vergi ödevi : Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. (Madde: 73)
· Dilekçe hakkı : Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. (Madde: 74)

Yorum Yap

Son Sorular

Puan
6
Soru : Orkestranın Diğer Adı
Soru Detay : Orkestranın diğer adı nedir ?
Puan
24
Soru : Teslim Tesellüm Belgesi Örneği
Soru Detay : teslim tesellüm belgesi örnekleri
Puan
13
Soru : Cumhuriyet neden akşam ilan edildi
Soru Detay : Cumhuriyet neden akşam ilan edildi.
Puan
7
Soru : Atmosferde Yükseldikçe Basınç Etkisi Ne Olur
Soru Detay : Atmosferde yükseldikçe basınç azalır mı artar mı?
Puan
7
Soru : Krom Nedir Nasıl Oluşur
Soru Detay : krom madeni nin oluşum şekli
Puan
15
Soru : Sancakbeyinden Sonra Kim Gelir
Soru Detay : Sancakbeyinden Sonra Kim Gelir
Puan
7
Soru : 18 in karekökü nedir
Soru Detay : 18 in karekoku nasıl hesaplanır
Puan
14
Soru : Panislamizm
Soru Detay : Panislamizm nedir panislamist kime denir ?
Puan
8
Soru : Osmanlıda Hukuk Düzeni
Soru Detay : osmanlının hukuk düzeni ile ilgili önereceğiniz kitap, e-kitap veya site linkleri var mı?

Puan
21
Soru : Tanzimat Dönemi Oynanan İlk Tiyatro Eseri
Soru Detay : Tanzimat döneminde ilk oynanan tiyatro eseri hangisidir ?
Bi soru sor