1982 Anayasasına Göre Kişinin Siyasi Hakları ve Ödevleri Nelerdir?
· Türk vatandaşlığı hakkı : Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. (Madde: 66)
· Seçme-seçilme hakkı  ve Siyasi faaliyet hakkı  : Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. (Madde: 67)
· Parti kurma hakkı  , partilere girme ve partilerden ayrılma: Vatandaşlar, siyasî parti kurma, usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. (Madde: 68)
· Kamu hizmetlerine girme hakkı : Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. (Madde: 70)
· Vatan hizmeti görevi : Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. (Madde: 72)
· Vergi ödevi : Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. (Madde: 73)
· Dilekçe hakkı : Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. (Madde: 74)

Yorum Yap

Sen Kimsin?

Mesajini yaz.

Son Sorular

Puan
26
Soru : Arap Alfabesi Sırasıyla
Soru Detay : Arapça alfabe sirasiyla elif be te se cim ha
Puan
15
Soru : Dekor Nedir
Soru Detay : Dekor Nedir
Puan
21
Soru : Tiroid Nedir
Soru Detay : tiroid nedir tiroid hastalığı hakkında bilgi tedavisi belirtileri
Puan
21
Soru : Uzunluk Ölçme Aletleri Nelerdir
Soru Detay : uzunluk ölçme aletleri nelerdir
Puan
14
Soru : Pusula Nedir
Soru Detay : pusula nedir
Puan
18
Soru : Doygun Çözelti Nedir
Soru Detay : doygun çözelti nedir
Puan
27
Soru : Çözülme Nedir
Soru Detay : çözülme nedir
Puan
15
Soru : Bakır Neden Saf Maddedir
Soru Detay : bakır neden saf maddedir
Puan
20
Soru : Basit Zamir Nedir
Soru Detay : basit zamir nedir
Puan
10
Soru : İsim Tamlaması Örnekleri
Soru Detay : isim tamlaması örnekleri
Bi soru sor