Alt Basliklar

» Renklerin zellikleri
» Araba Sevdas覺n覺n Ana Fikri Nedir
» Araba Sevdas覺n覺n Kahramanlar覺
» Araba Sevdas覺n覺n Dil ve Anlat覺m
» Araba Sevdas覺 Hakk覺nda Tahlil ve Yorumlar
» Araba Sevdas覺 Roman覺n覺n zeti
» Sait Faik Abas覺yan覺k覺n Semaver Hikayesi 襤nceleme
» Kara mizah ve ironi aras覺ndaki farkl覺l覺klar
» Feodalizm ile derebeylik arasindaki fark
» Gotik d繹nem heykel ve kabartma
» Anayasan覺n deitirilemez maddeleri nelerdir
» S繹yleyiiyle ilgili bir paragraf
» Osmanl覺da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim
» Osmanl覺da g羹zel sanatlar
» G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir
» 襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar
» Beyin ve dier v羹cut organlar覺 aras覺ndaki balant覺y覺 ne salar
» V羹cudumuzun hareket ve denge merkezi neresidir
» Sanat Felsefesinin Konusu
» Sanat Felsefesinin Temel Problemleri
» Sanat Felsefesinin Temel Kavramlar覺
» Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa
» Osmanl覺 ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava
» Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava
» Y繹nler ve Pusula

Renklerin zellikleri

S覺cak Renklerin zellikleri

(K覺m覺z覺, Turuncu, Sar覺) Sicak renkler; aktif olup canli, tahrik edici ve g繹sterisli bir 繹zellige sahiptirler. Bir oda dekorasyonu na canlilik ve 癟esni verirler. Bir yeri aslindan daha k羹癟羹k g繹sterirler. Sicak renkler, sogukta ve serin yerlerde kullanilirsa sicaklilik ve canlilik verirler. Fakat sicak ortamda kullanilirsa, bunaltici ve rahatsiz edici bir etki yaratirlar.

Souk Renklerin zellikleri

(Yeil, Mavi, Mor) Souk renkler, insan覺n 羹zerinde ho serin, dinlendirici ve tazelik verici etkileriyle g繹ze 癟arparlar. Dolay覺s覺yla istirahat ve sakinlik ihtiyac覺m覺z覺 kar覺larlar. Bu renkler; bir yeri asl Devamini Oku


Araba Sevdas覺n覺n Ana Fikri Nedir

Recaizade Mahmut Ekrem Araba sevdas覺 roman覺nda; kendi 繹z deer yarg覺lar覺ndan koparak, bilin癟siz bir ekilde bat覺l覺lamaya 癟al覺an dejenere olmu bir toplumu ve bu toplumun d羹t羹羹 traji komik durumu anlat覺r. Toplum ve kiiler kendi deer yarg覺lar覺n覺 b覺rak覺rlarsa komik duruma d羹ebilir. 襤nsanlar olduu gibi davranmal覺. Yapacaklar覺m覺z覺 繹z羹mseyerek bilincimizde, zihnimizde kendimize yap覺m覺za ve 癟evremize oturtararak yapmal覺y覺z.


Araba Sevdas覺n覺n Kahramanlar覺

Eserin belli bal覺 kahramanlar覺 kimlerdir? Bihruz Bey, Kefi bey, M繹sy繹 Piyer, Perive Han覺m, engi Han覺m. Bu kahramanlar覺n ruhsal ve fiziksel 繹zellikleri nelerdir?
Bihruz Bey:
Alafrangal覺a 繹zenir, s羹sl羹 ve g繹sterii sever. 覺k giyinir. 覺mar覺k sorumsuz ve z羹ppe bir gen癟tir. M繹sy繹 Piyer: Beyin nabz覺na g繹re erbet veren kurnaz bir ihtiyard覺r. Perive Han覺m: Sar覺覺n, orta boylu, narin yap覺l覺, g繹n羹l avc覺s覺, edal覺 bir yosmad覺r.G繹zleri ise 癟ok g羹zel, 癟izgili koyu sar覺, kalar覺 kumral, kilolu, burnu ise incecik, az覺 k羹癟羹k ve bi癟imlidir. engi  Devamini Oku


Araba Sevdas覺n覺n Dil ve Anlat覺m

Eserin dili anla覺l覺r nitelikte midir? Romanda 癟ounlukla osmanl覺ca kelimeler kullan覺lm覺tur.Arada Frans覺zca kelimeler de kullan覺lmaktad覺r.Araba sevdas覺 roman覺n覺n dili bu y羹zden anla覺l覺r nitelikte deildir? Yazar, s繹zc羹kleri kullan覺rken se癟ici davranm覺 m覺d覺r? Yazar覺n kulland覺覺 s繹zc羹kler 繹zellikle se癟ilmi gibidir.ok zengin anlaml覺 kelimeler kullan覺lm覺t覺r. Yazar, konumalarda ve anlat覺mlarda dili nas覺l kullanmaktad覺r? Genelde gayet d羹zg羹n bir anlat覺m dili vard覺r. Araba sevdas覺 roman覺nda anlat覺lanlar覺n覺n ger癟eklii belirlenmitir. Yazar覺n kendine g繹re 繹zg羹 anlat覺m覺 vard覺r. Anlat覺m  Devamini Oku


Araba Sevdas覺 Hakk覺nda Tahlil ve Yorumlar

ARABA SEVDASI ROMANI 襤襤N NE DED襤LER?

CEVDET KUDRET

Eserde, bat覺l覺lamay覺 hazmedemiyen z羹ppe tipi verilmitir. Roman覺n kahraman覺 Bihruz Bey, bir癟ok noktalarda, Ahmet Mithat’覺n Felatun Bey’ine benzemektedir. Olay覺 1869 y覺l覺nda ge癟en eser, g繹zlemlere dayan覺larak, realist bir y繹ntemle yaz覺lm覺t覺r.

MUSTAFA N襤HAT ZN

Recaizade Ekrem’in Araba Sevdas覺 gibi tam bir g繹zlem 羹r羹n羹 ve realist 繹l癟羹de bir roman覺 yazabilmesi her zaman i癟in 癟繹z羹lmeye ihtiyac覺 olacak bilinmeyenlerdendir. Olay覺n ge癟i zaman覺n覺n yazar覺n gen癟lik zaman覺na rastlam覺 olmas覺, Recaizade’nin bir gen癟lik hat覺ra ve g繹zlemi Devamini Oku


Araba Sevdas覺 Roman覺n覺n zeti

Bihruz Bey bir Osmanl覺 paas覺n覺n oludur. Evde 繹zel hocalardan yar覺m yamalak bir eitim g繹rm羹t羹r.Alaf覺rangal覺a 繹zenir, s羹s羹, g繹sterii sever. 覺k giyinir. 覺mar覺k, sorumsuz bir gen癟tir. Her f覺rsatta az bu癟uk bildii Frans覺zcas覺yla terziler, ayakkab覺c覺lar ve garsonlarla konuur. B繹ylece Bat覺l覺 olduunu san覺r. Devrin pahal覺 elence yerlerinde arabas覺yla gezer. Bir g羹n aml覺ca tepesine 癟覺kar. G羹zel bir arabada sar覺覺n, kibar g繹r羹n羹l羹 bir k覺z g繹r羹r. Hemen ona a覺k olur. Ertesi hafta yine oraya gider. Binbir 繹zenle yazd覺覺 mektubu k覺z覺n arabas覺na atar. Fakat, o g羹nden sonra onu bir daha g繹remez. Yemeden i癟meden kesilir Devamini Oku


Sait Faik Abas覺yan覺k覺n Semaver Hikayesi 襤nceleme

Sait Faik Abas覺yan覺k'覺n Semaver Hikayesinin olay kii yer zaman bi癟iminden a癟覺klanmas覺 Semaver, T羹rk yazar Sait Faik Abas覺yan覺k'覺n Nisan 1936'da yay覺nlanan ilk kitab覺. Eser, Sait Faik'in babas覺n覺n maddi yard覺m覺yla bas覺labilmitir.[1] Kitap, daha sonraki y覺llarda Varl覺k Yay覺nlar覺 taraf覺ndan pek 癟ok kez yay覺nland覺. Faik, bu kitab覺na ilk yazd覺覺 繹yk羹 olan 襤pekli Mendil'i de ald覺. Kitaptaki 繹yk羹ler 羹癟 b繹l羹mde incelenebilir.[2] 襤lk b繹l羹mdeki hik璽yelerde yazar覺n 癟ocukluunun ge癟tii Adapazar覺 ve 癟evresi anlat覺lmaktad覺r. evre tasvirine geni yer verilen bu 繹yk羹lerde, yazar oyunlar oynad覺覺 k覺rlar覺 ve ormanlar覺 anlatt覺. 襤pekli Devamini Oku


Kara mizah ve ironi aras覺ndaki farkl覺l覺klar

Ironi Nedir : (eski yunanca eirone穩a) s繹ylenenin tam tersinin kastedildii ifadedir. s繹ylenen ya da yap覺lan eylem, ciddi g繹r羹nt羹s羹 alt覺nda, kar覺t s繹ylenceyi ya da eylemi, 癟eliki noktas覺na 癟ekmeyi hedefler. mizahdan fark覺 olarak ,ironi daha eletirel yakla覺r. ironi mimik, jest ve tonlama ile s繹ylemek istenenin alt覺n覺, dolayl覺 癟izer. Kara mizah ise komedi ve hicvin alt t羹rlerinden biridir. Kara mizah y繹ntem olarak ironiyi kullan覺r. Yani ironi kara mizah覺n y繹ntemlerinden biridir.


Feodalizm ile derebeylik arasindaki fark

Feodalizim ile derebeylik arasindaki fark nedir ?


Gotik d繹nem heykel ve kabartma

Gotik d繹nem heykel kabartma mimari resim ve el sanatlar覺


Anayasan覺n deitirilemez maddeleri nelerdir

Anayasan覺n deitirilemez maddeleri nelerdir? Cevap : 襤lk 3 madde


S繹yleyiiyle ilgili bir paragraf

Soyleyiiyle ilgili bir yaz覺 yollar m覺s覺n覺z odevim varda hi癟bir fikrim yok lutfen yard覺m edin.


Osmanl覺da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim

Osmanl覺'da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim nedir?


Osmanl覺da g羹zel sanatlar

Osmanl覺da g羹zel sanatlar i癟in ayr覺nt覺l覺 bilgi alabileceim ve internette bulabileceim bir makale veya tez 繹nerebilirmisiniz.Teekk羹r ederim. Cevap: Osmanl覺larda gelien sanat dallar覺; mimari, edebiyat, minyat羹r, musiki, tezhip, 癟inicilik, hattatl覺k, cam, seyirlik oyunlar ve tiyatrodur. Zanaat dallar覺 ise; dokuma, hal覺, cilt, maden ve ahap ileridir. Detay;

Minyat羹r Sanat覺

Osmanl覺larda el yazmalar覺n覺 s羹sleyen resimlere minyat羹r, bu sanat ile uraanlara da nakka denirdi. 襤slam dinine g繹re resim yasakland覺覺 i癟in resim yerine daha soyut olan minyat羹r羹 tercih etmilerdir. Matrak癟覺 Nasuh ve Nakka Os Devamini Oku


G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir

G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir?


襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar

襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar覺n isimleri


Beyin ve dier v羹cut organlar覺 aras覺ndaki balant覺y覺 ne salar

Beyin ve dier v羹cut organlar覺 aras覺ndaki balant覺y覺 kim salar? Omurilik soan覺.


V羹cudumuzun hareket ve denge merkezi neresidir

V羹cudumuzun hareket ve denge merkezi neresidir? Beyincik.


Sanat Felsefesinin Konusu

Sanata felsefi a癟覺dan bakmak "sanat felsefesi” ad覺 verilen disiplini dourmutur. Sanat felsefesi; 1. Estetik deerlendirmeye uygun olan nesne ve fenomenleri felsefi olarak irdeler. 2. Sanata dair yaratmalar覺n ve zevklerin anlam覺n覺 inceler. 3. Sanat覺n ne olduunu, ilevini, insan i癟in ta覺d覺覺 anlam覺 ele al覺r. 4. K覺saca sanatla ilgili her t羹rl羹 kavram ve problemi analiz eder. Sanat felsefesi, sadece sanattaki g羹zel ile ilgilenir. Estetik ise doa sanat ayr覺m覺 yapmadan b羹t羹n alanlardaki “g羹zel” ile ilgilenir. Bu y繹n羹yle estetiin alan覺,sanat felsefesinin alan覺ndan daha genitir. G羹zelle ilgili sorgulamalar覺n ilk癟aa k Devamini Oku


Sanat Felsefesinin Temel Problemleri

1. G羹zellik nedir? 2. G羹zelliin nitelikleri nelerdir? B繹yle bir nitelik listesi kime ve neye g繹re, hangi gerek癟eyle haz覺rlanabilir? 3. G羹zellik, hangi duyusal alg覺ya kar覺l覺k gelir? 4. G羹zellik, nesnenin kendisine mi ait, yoksa ona bakan 繹znenin nesneye katt覺覺 bir 繹zellik midir? 5. Sanat belli bir eyin hizmetinde mi olmal覺d覺r, yoksa konu ve amac覺n覺 kendisi mi belirlemelidir? 6. Bir sanat yap覺t覺 nas覺l etkileyici ve deerli olabilir? 7. Sanat覺n insana kazand覺rd覺覺 estetik duyarl覺l覺覺n yaam a癟覺s覺ndan bir 繹nemi var m覺d覺r? 8. Sanat, insan覺 ger癟eklie mi, yoksa ger癟eklikten kopar覺p hayal d羹nyas覺na m覺 g繹t羹rmelidir? 9. Bir kimse been Devamini Oku


Sanat Felsefesinin Temel Kavramlar覺

a. Estetik 繹zne: Bir doal yarat覺y覺 ya da sanat yap覺t覺n覺 hi癟bir 癟覺kar g繹zetmeden alg覺layan, kavrayan ve bundan da haz duyan insand覺r. b. Estetik nesne: lnsan覺n beeni amac覺yla kendisine y繹neldii g羹zellik deerinin ta覺y覺c覺s覺 olan eserdir. c. Estetik haz: Bir estetik nesne ile kurulan iliki sonucunda insanda meydana gelen beeni duygusudur. d. Estetik yarg覺: 襤nsan覺n estetik bir nesneye beenme ya da beenmeme eklinde bi癟tii deerdir. e. Estetik tav覺r: 襤nsan覺n estetik bir nesneye, nesnenin her t羹rl羹 amac覺n覺 bir kenara koyarak kendisi i癟in bakmak (alg覺lamak ad覺na alg覺lamaya y繹nelmekt覺r). Es Devamini Oku


Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa

Osmanl覺 D繹nemin Avrupai anlamdaki il modern anayasas覺n覺n ad覺 nedir? Cevap : 1876 Kanun-i Esasi (II.Abd羹lhamit d繹nemi)


Osmanl覺 ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava

Osmanl覺 devleti ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava hangisidir? Cevap : S覺rps覺nd覺覺 Sava覺


Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava

Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava hangisidir? Cevap : Koyun Hisar Sava覺


Y繹nler ve Pusula

Pusula ile y繹n bulmaY繹nler en kolay ve doru olarak pusula ile bulunur. Pusula cep saatine benzer. Ortas覺nda hareket edebilen bir ibresi vard覺r. Pusulay覺 d羹z bir yere koyduumuzda ibrenin renkli ucu daima kuzeyi g繹sterir. Y羹z羹m羹z羹 kuzey y繹n羹ne d繹nd羹羹m羹zde; * Arkam覺z g羹ney, * Sa覺m覺z dou, * Solumuz bat覺 olur.

Pusula Nas覺l Kullan覺l覺r?


imdi bir pusulay覺 nas覺l kullan覺r覺z onu 繹renelim. Fakat bu konuya ge癟meden 繹nce 繹nemli bir noktaya deinmemiz gerekiyor. Pusulam覺z manyetik bir alet olduu i癟in 癟evresindeki me Devamini Oku


Ana ve ara renkler nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Ana nedir ve ana ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Ve nedir ve ve ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Ara nedir ve ara ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor