Alt Basliklar

» CfvEQbspyHXbEsbhrfQ
» hTfhtRhVEs
» Sanat Felsefesinin Konusu
» Sanat Felsefesinin Temel Problemleri
» Sanat Felsefesinin Temel Kavramlar覺
» Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa
» Osmanl覺 ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava
» Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava
» Y繹nler ve Pusula
» Karadenizdeki Orman覺 Oluturan Etkenler
» Fuzulinin Hayat覺 ve Eserleri
» Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri
» Edebiyat ile Dil Aras覺ndaki 襤liki Kompozisyon
» Windows Log On Ekran覺 T羹rk癟e Karakter Sorunu 繹z羹m羹
» Sanayileme
» Komu lkelerle Siyasi ve Ekonomik 襤likilerinin Gelitirilmesi
» Yard覺mc覺 Ses ile Kaynat覺rma Harfi Aras覺ndaki Fark
» Ailede Yard覺mlama ve Dayan覺man覺n nemi
» D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri
» Geleneklerin Olumlu ve Olumsuz Y繹nleri
» Geleneklere bal覺 kalarak 癟adalamak m羹mk羹n deildir
» Toplumsal Deimenin Meydana Getirdii Sorunlar
» Gazetenin Yararlar覺 ve Zararlar覺
» Temel Anlam ve Yan Anlam
» Anafikir Nas覺l Bulunur

CfvEQbspyHXbEsbhrfQ
hTfhtRhVEs
Sanat Felsefesinin Konusu

Sanata felsefi a癟覺dan bakmak "sanat felsefesi” ad覺 verilen disiplini dourmutur. Sanat felsefesi; 1. Estetik deerlendirmeye uygun olan nesne ve fenomenleri felsefi olarak irdeler. 2. Sanata dair yaratmalar覺n ve zevklerin anlam覺n覺 inceler. 3. Sanat覺n ne olduunu, ilevini, insan i癟in ta覺d覺覺 anlam覺 ele al覺r. 4. K覺saca sanatla ilgili her t羹rl羹 kavram ve problemi analiz eder. Sanat felsefesi, sadece sanattaki g羹zel ile ilgilenir. Estetik ise doa  Devamini Oku


Sanat Felsefesinin Temel Problemleri

1. G羹zellik nedir? 2. G羹zelliin nitelikleri nelerdir? B繹yle bir nitelik listesi kime ve neye g繹re, hangi gerek癟eyle haz覺rlanabilir? 3. G羹zellik, hangi duyusal alg覺ya kar覺l覺k gelir? 4. G羹zellik, nesnenin kendisine mi ait, yoksa ona bakan 繹znenin nesneye katt覺覺 bir 繹zellik midir? 5. Sanat belli bir eyin hizmetinde mi olmal覺d覺r, yoksa konu ve amac覺n覺 kendisi mi belirlemelidir? 6. Bir sanat yap覺t覺 nas覺l etkileyici ve deerli olabilir? 7. Sanat覺n insana kazand覺r Devamini Oku


Sanat Felsefesinin Temel Kavramlar覺

a. Estetik 繹zne: Bir doal yarat覺y覺 ya da sanat yap覺t覺n覺 hi癟bir 癟覺kar g繹zetmeden alg覺layan, kavrayan ve bundan da haz duyan insand覺r. b. Estetik nesne: lnsan覺n beeni amac覺yla kendisine y繹neldii g羹zellik deerinin ta覺y覺c覺s覺 olan eserdir. c. Estetik haz: Bir estetik nesne ile kurulan iliki sonucunda insanda meydana gelen beeni duygusudur. d. Estetik yarg覺: 襤nsan覺n estetik bir nesneye beenme ya da beenmeme eklinde bi癟ti Devamini Oku


Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa

Osmanl覺 D繹nemin Avrupai anlamdaki il modern anayasas覺n覺n ad覺 nedir? Cevap : 1876 Kanun-i Esasi (II.Abd羹lhamit d繹nemi)


Osmanl覺 ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava

Osmanl覺 devleti ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava hangisidir? Cevap : S覺rps覺nd覺覺 Sava覺


Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava

Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava hangisidir? Cevap : Koyun Hisar Sava覺


Y繹nler ve Pusula

Pusula ile y繹n bulmaY繹nler en kolay ve doru olarak pusula ile bulunur. Pusula cep saatine benzer. Ortas覺nda hareket edebilen bir ibresi vard覺r. Pusulay覺 d羹z bir yere koyduumuzda ibrenin renkli ucu daima kuzeyi g繹sterir. Y羹z羹m羹z羹 kuzey y繹n羹ne d繹nd羹羹m羹zde; * Arkam覺z g羹ney, * Sa覺m覺z dou, * Solumuz bat覺 olur.

Pusula Nas覺l Kullan覺l覺r?Devamini Oku


Karadenizdeki Orman覺 Oluturan Etkenler

K覺saca iklim, yamur, s覺cakl覺k. detaya girmek gerekirse; Her mevsimi ya覺l覺 ge癟en ve s覺cakl覺覺n yeterli olduu Karadeniz k覺y覺 eridinde g羹r ormanlar bulunur. 襤klim artlar覺 ormanlar覺n k覺y覺dan balamas覺na sebep olmutur. Bol ya覺; tar覺mda nadas y繹nteminin kullan覺lmamas覺na, yurdumuzun en geni ormanlar覺n覺n bu b繹lgede olmas覺na yol a癟m覺t覺r. Dalar覺n denize bakan yama癟lar覺, fazla ya覺 ald覺覺ndan g羹r ormanlarla kapl覺d覺r. Detayl覺 bil Devamini Oku


Fuzulinin Hayat覺 ve Eserleri

Mehmed bin S羹leyman Fuz羶l簾 (Fużūlī (فضولی); Azerice: محممد فوضولی / Məhəmməd F羹zuli; d. 1483, Hilla - 繹. 1556, Kerbela ya da Badat), Azerbaycan t羹rk divan 璽iridir. As覺l ad覺 Mehmet bin S羹leyman'd覺r. T羹rk Bayat boyundan olduu aktar覺lmaktad覺r. T羹rk iirini 繹nemli 繹l癟羹de etkilemitir. Yedi Ulu Ozan'dan biri kabul edilir.

Fuzulinin Hayat覺Devamini Oku


Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri

Kesirleri Sadeletirme

Herhangi bir kesrin pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺na b繹l羹n羹rse, kesrin deeri deimez.Kesir sadeletirilmi olur.

Kesirleri Sadeletirme rnei

32 : 2 = 16 20 : 2 = 10 Kesirleri Sadeletirme

Kesirleri Geniletme

Herhangi bir kesrin, pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺 ile 癟arp覺l覺rsa; kesrin Devamini Oku


Edebiyat ile Dil Aras覺ndaki 襤liki Kompozisyon

Dil, edebiyat覺n temel ta覺 olduu gibi k羹lt羹r羹n de ta覺y覺c覺s覺d覺r.Bir milletin yaratt覺覺 edebiyat, o milletin k羹lt羹r birikiminin bir yans覺mas覺d覺r. Bir dil sanat覺 olan edebiyat da k羹lt羹r羹n i癟inde yer al覺r. T羹rk edebiyat覺 en eski 癟alardan bug羹ne kadar, b羹t羹n safhalar覺, devirleri ve sosyal tabakalar覺 ile T羹rk milletinin hayat覺n覺, zevkini, d羹nya g繹r羹羹n羹, yaama g羹c羹n羹 g繹steren bir duygu, d羹羹nce ve hayal d羹nyas覺d覺r. Halk edebiyat覺 halk覺 Devamini Oku


Windows Log On Ekran覺 T羹rk癟e Karakter Sorunu 繹z羹m羹

Balat / al覺t覺r a gel Regedit yaz Aa覺daki yolu izle [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage] b繹l羹m羹n羹 bul "1252"="c_1252.nls" b繹l羹m羹n羹 ara ve "1252"="c_1254.nls" olarak deitir.


Sanayileme

Sanayileme 18'inci y羹zy覺l覺n sonlanyla 19'uncu y羹zy覺l覺n balar覺nda Sanayi devrimiyle birlikte 襤ngiltere'de ortaya 癟覺km覺t覺r. Sanayi Devrimi ya da End羹stri Devrimi, Avrupa'da 18. ve 19. y羹zy覺llarda yeni bulular覺n 羹retime olan etkisi ve buhar g羹c羹yle 癟al覺an makinalar覺n makinalam覺 end羹striyi dourmas覺, bu gelimelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini artt覺rmas覺na denir. Sanayi Devrimi, ilk olarak Birleik Krall覺k'ta ortaya 癟覺km覺, ard覺ndan Bat覺 Avrup Devamini Oku


Komu lkelerle Siyasi ve Ekonomik 襤likilerinin Gelitirilmesi

lkemizin komu 羹lkelerle siyasi ve ekonomik ilikilerinin gelitirilmesine y繹nelik neler yapard覺n覺z? Cevap: 1. Her zaman komularla ilikileri iyi tutmak gerekir.Komu 羹lkelerle ekonomik alanda 癟al覺malar yapard覺m. Ticari projeler i癟in 羹lkelerle g繹r羹meler yapard覺m. 2. lkemdeki i adamlar覺yla gezi d羹zenlerdim.Ekonomik a癟覺dan y羹ksek iler yapmaya 癟al覺覺rd覺m. Detayl覺 Cevap: - ncelikle n Hat lkelerinden balamak 羹zere, bu 羹l Devamini Oku


Yard覺mc覺 Ses ile Kaynat覺rma Harfi Aras覺ndaki Fark

Soru: yard覺mc覺 ses ile kaynat覺rma harfi aras覺ndaki fark nedir? Mesaj: yard覺mc覺 sesle kaynat覺rma harfi ayn覺 anlama m覺 geliyor yoksa gelmiyor mu? Cevap : Gelmez Yard覺mc覺 Sesler=Balay覺c覺 Sesler=Kaynat覺rma Sesleri bu terimler asl覺nda ayn覺 kavramlar覺 kar覺lar. Mant覺覺 hep ayn覺d覺r. Ve iki gruba ayr覺l覺r. 1. Yard覺mc覺 羹ns羹z=Balay覺c覺 ns羹z=Kaynat覺rma ns羹z羹= "y" dir. 2. Yard覺mc覺 羹nl羹ler=Balay覺c覺 羹nl羹ler=Kaynat覺rma 羹nl羹leri= 覺,i,u Devamini Oku


Ailede Yard覺mlama ve Dayan覺man覺n nemi

Aile; anne, baba ve 癟ocuklardan oluan en k羹癟羹k kurumdur. Aileler bir araya gelerek toplumu oluturur. Bu nedenle aile toplumun temel unsurudur.Toplum huzurlu olabilmesi i癟in ailelerin huzurlu olmas覺 gerekir. Ailede, sevgi sayg覺, dayan覺ma, i b繹l羹m羹 olmal覺d覺r. Ailenin baar覺 ve mutluluunda bireyler aras覺ndaki dayan覺ma 繹nemli etkendir. Ailedeki i b繹l羹m羹, dayan覺man覺n en g羹zel 繹rneklerindendir. Ailede anne, baba ve 癟ocuklar覺n g繹rev ve sorumluluklar覺 f Devamini Oku


D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri

D覺 kuvvetler i癟 kuvvetler sonuu oluan yerekillerinin son d羹zeltmelerinin yap覺ld覺覺 kayna覺n覺 g羹neten alan kuvvetlere denir. D覺 kuvvetlerin etkisiyle y羹ksek yerler a覺nd覺r覺lmaktad覺r. B繹ylece yery羹z羹 giderek d羹zlemekte, i癟 kuvvetler taraf覺ndan oluturulan yery羹z羹 ekilleri ortadan kalkmaktad覺r. Baka bir ifade ile i癟 kuvvetlerin etkisiyle oluan yer ekilleri d覺 kuvvetlerin etkisiyle bi癟imlenmektedir.
D覺 kuvvetler iki ekilde a覺nd覺r Devamini Oku


Geleneklerin Olumlu ve Olumsuz Y繹nleri

Geleneklerin nemi Nedir

Ancak genel olarak gelime yeniliklerle ilerledii i癟in gelenek dediimi kavram覺nda yeni olan deil mevcut olan覺 s羹rd羹rme davran覺覺 olduunu d羹羹n羹rsek gelimeyi yavalatan bir unsur olduu d羹羹n羹lebilir. Ancak gelimeyi yavalatmas覺 gelimeyi biraz daha tutarl覺 hatta biraz daha i癟e sindirilebilir hale getirmesi nedeniyle de faydal覺 bir unsur olarak g繹z羹kmektedir. Yani gelimeyi kontroll羹 hale getirdiini s繹yleyebiliriz.  Devamini Oku


Geleneklere bal覺 kalarak 癟adalamak m羹mk羹n deildir

Geleneklere bal覺 kalarak 癟adalamak m羹mk羹n deildir. Bunu sizde takdir edersiniz ki bu y羹zy覺llard覺r b繹yledir. Toplumlar geleneklerini s羹rd羹rerek 癟adalamaya 癟al覺salar bile ilerleme kaydedemezler. Ya gelenekler yada 癟ada olmak buna karar vermelidirler hangisini daha 癟ok istiyorsa dierini b覺rak覺p ona y繹nelmelidirler. Geri kalm覺 羹lkelere bir bak覺ld覺覺nda gelenekleriyle 繹n plandad覺rlar. Bu gelenekler 癟adalamaya engel tekil eder. rnein Devamini Oku


Toplumsal Deimenin Meydana Getirdii Sorunlar

Toplumlar canl覺 birer organizma gibi s羹rekli deiirler. Ancak yaad覺klar覺 deime h覺z覺 toplumdan topluma deiiklik g繹sterir. Geleneksel toplumlar daha yava, end羹striyel toplumlar daha h覺zl覺 bir deiebilir. Deimeyen hi癟bir toplum yoktur. Deime baz覺 toplumsal sorunlara 癟繹z羹m getirirken, bazen de birtak覺m sorunlar覺 beraberinde getirir. H覺zl覺 deimelerde ancak toplumun t羹m 繹elerinde bir uyum varsa sorunsuz bir deiim s繹z konusudur. Toplumsal kur Devamini Oku


Gazetenin Yararlar覺 ve Zararlar覺

Gazetenin Yararlar覺

1. Gazeteler haberleme arac覺d覺r. 2. Gazeteler arac覺l覺覺 ile haberleri okuyabiliriz 3. Gazeteler arac覺l覺覺 ile okuma sevgisini art覺rabiliriz 4. Gazeteler arac覺l覺覺 ile d羹nyadan haberler alabiliriz 5. Gazetelerin amac覺 doru haberdir 6. Gazeteler g羹nl羹k d羹nya ve yurt genelinde ki havadisleri bize aktar覺r.

Gazetelerin Zararlar覺

Gazeteler iktidarlar覺n demokrasi, 繹zg羹rl羹k ve ifade 繹zg羹rl羹羹nden ne anlad覺klar覺n覺 ve  Devamini Oku


Temel Anlam ve Yan Anlam

Temel Anlam

襤lk Anlam = Temel Anlam = Ger癟ek Anlam Bir s繹zc羹k s繹ylendiinde akl覺m覺za ilk gelen, kavray覺覺m覺zda ilk uyand覺rd覺覺 anlamd覺r. K覺sacas覺, bir s繹zc羹羹n bi癟imlenmesinde, kuruluunda esas olan anlamd覺r. rnek : Boaz覺mda bir yanma var. (Temel Anlam) ienin boaz覺 k覺r覺lm覺. anakkale Boaz覺'nda m羹thi bir tipiye yakaland覺k. Babam yedi boaza bakmaya 癟al覺覺yordu. Ali, boaz覺na d羹k羹n bir 癟ocuktur. Bir  Devamini Oku


Anafikir Nas覺l Bulunur

Ana fikir bir par癟ada esas vurgulanmak istenen d羹羹ncedir. Yazar覺n okuyucusuna vermek istedii mesaj ana fikri oluturur. Konu i癟in ara癟t覺r, demitir. Ana fikir de ama癟t覺r. Ana fikir sorular覺 癟繹z羹l羹rken unlara dikkat edilmelidir: 1. Ana fikir paragraf覺n tamam覺n覺 kapsar. 2. Baz覺 paragraflarda ana fikir c羹mle halinde metnin ba覺nda veya sonunda verilebilir. Baz覺 paragraflarda ise direkt verilmez. Okuyucu “anlam b羹t羹nlemesi” yaparak ana fikri  Devamini Oku


Ana ve ara renkler nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Ana nedir ve ana ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Ve nedir ve ve ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Ara nedir ve ara ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

NedirOgren.Com