Alt Basliklar

» T羹venan
» Olay Tutana覺 rnei
» 襤stanbuldaki Saraylar Listesi
» Cumhurbakan覺 ka癟 kez veto edebilir
» Gelgitlerin Etkileri ve Sonu癟lar覺
» 襤nkilap癟覺l覺k ilkesi nezaman anayasaya girdi
» Neoklasik Sanat
» Barok Sanat覺
» Gotik Sanat覺
» Hitit Sanat覺
» Bak覺r Devrinde Sanat
» Cilal覺 Ta Devrinde Sanat
» Yontma Ta Devrinde Sanat
» Tarihten nceki Devirlerde Sanat
» Sanat癟覺 sanat覺n覺 oluturduu zaman nelerden etkilenmelidir
» Renklerin zellikleri
» Araba Sevdas覺n覺n Ana Fikri Nedir
» Araba Sevdas覺n覺n Kahramanlar覺
» Araba Sevdas覺n覺n Dil ve Anlat覺m
» Araba Sevdas覺 Hakk覺nda Tahlil ve Yorumlar
» Araba Sevdas覺 Roman覺n覺n zeti
» Sait Faik Abas覺yan覺k覺n Semaver Hikayesi 襤nceleme
» Kara mizah ve ironi aras覺ndaki farkl覺l覺klar
» Feodalizm ile derebeylik arasindaki fark
» Gotik d繹nem heykel ve kabartma

T羹venan

T羹venan Nedir

Maden oca覺ndan 癟覺kar覺lan ve herhangi bir zenginletirme ilemine tabii tutulmam覺 cevher, k繹m羹r veya kum 癟ak覺l kar覺覺m覺 malzemedir.

T羹venan Agrega Nedir

Boy s覺n覺flar覺na ayr覺lmadan, olduu gibi kullan覺lan doal kar覺覺k agregad覺r.

T羹venan Cevher Nedir

Herhangi bir ilem yap覺lmadan dorudan yataktan al覺nan cevher i癟eriine tuvenan cevher denir.


Olay Tutana覺 rnei

Olay Tutana覺 Nas覺l Tutulur

Cevap : Olay tutana覺 bir g繹rev ba覺ndayken yaan覺lan bir olay覺 bir durumu yaz覺l覺 olarak tanzim edilmesine denir. rnein 癟al覺覺rken bir olay olmas覺 gibi. Genelde bu tutanaklar覺 i yerlerinde i yeri sorumlular覺 veya okullarda n繹bet癟i 繹retmenler tutar. ahitler varsa imzalat覺l覺r. Size aa覺da olay tutana覺 繹rnei yaz覺yorum.

Olay Tutana覺 rnekleri

Olay Tutana覺 31 Temmuz Sal覺 g羹n羹 16:29 saatleri aras覺nda personel amirlii g繹revini y羹r羹tt羹羹m xxx isimli firman覺n personel yemekhanesinde A.H. isimli 癟al覺an Z.T isimli baka bir 癟al覺an覺 darp ederek kafas覺n覺 duvara Devamini Oku


襤stanbuldaki Saraylar Listesi

1. Topkap覺 Saray覺 - Sultanahmet

Topkap覺 Saray覺, tarihi yar覺madada bulunmakta ve 襤stanbul'un en 癟ok ziyaret edilen yerlerinden birisi. 15.yy.dan 19.yy.a kadar Osmanl覺 Padiahlar覺n覺n yaad覺覺 Topkap覺 Saray覺, muhteem mimarisi ve bar覺nd覺rd覺覺 deerler ile 襤stanbul'da mutlaka g繹r羹lmesi gereken yerlerdendir. A癟覺l覺 saatleri: Sal覺 g羹n羹 hari癟 her g羹n 09.30-17.00 saatleri aras覺nda a癟覺kt覺r. Tel: (0212) 512 04 80 Web: www.topkapisarayi.gov.tr

2. Dolmabah癟e Saray覺 - Beikta

Kabata-Beikta aras覺nda bulunan Dolmabah癟e Saray覺 da Topkap覺 Saray覺 gibi en 癟ok ziyaret edilen yerler aras覺nda. Boazi癟i k Devamini Oku


Cumhurbakan覺 ka癟 kez veto edebilir

Cumhurbakan覺 bir kanun veya tasar覺y覺 en fazla 2 kez veto edebilir 3. kez tekrar kendisine g繹nderilirse mecburen imzalamak zorundad覺r. Ayr覺ca cumhurbakan覺n覺n veto edemedii tek kanunda b羹t癟e ve kesin hesap kanunudur. Sadece bu kanunu veto etme yetkisi yoktur. Dierlerini 2. kez veto etme hakk覺 vard覺r.


Gelgitlerin Etkileri ve Sonu癟lar覺

1. Akarsu a覺zlar覺nda delta oluumu engellenir. 2. Akarsu vadilerinin a覺zlar覺n覺n t覺kanmas覺 繹nlenir. 3. K覺y覺 kirlenmesi 繹nlenir. 4. Hali癟ler oluur. Deniz y羹kseldii zaman akarsular覺n a覺z k覺s覺mlar覺na sokulur ve hali癟 ekli meydana gelir. Bu 癟eit k覺y覺lara estuar (hali癟 tipi) k覺y覺lar denir. 5. Watt k覺y覺lar覺 oluur. Deniz, belli aral覺klarla al癟al覺p y羹kselince k覺y覺 癟izgisi deiir. Deniz al癟al覺nca ortaya 癟覺kan, deniz y羹kselince ortadan kalkan bu k覺y覺lara watt k覺y覺lar覺 denir. 6. T羹rkiyenin 癟evresindeki denizler i癟 deniz olduu i癟in gel - git genlii azd覺r. Bu nedenle, 羹lkemiz k覺y覺lar覺nda gel - gitin etkisi hissedilmez.  Devamini Oku


襤nkilap癟覺l覺k ilkesi nezaman anayasaya girdi

Soru : 襤nkilap癟覺l覺k ilkesi nezaman anayasaya girdi? Cevap: 5 ubat 1937de yap覺lan deiiklikle, 2. maddeye, Devletin temel nitelikleri olarak T羹rkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet癟i, Halk癟覺, Devlet癟i, Laik ve 襤nk覺lap癟覺d覺r bi癟iminde girmitir.


Neoklasik Sanat

Neoklasik d繹nemin sanat anlay覺覺, antik d繹nem sanat覺na dayanmaktad覺r. Bu d繹nemde Roma sanat覺n覺n temel 繹zellikleri yeniden ele al覺nm覺t覺r. D繹nem i癟inde Eski Roma eserleri incelenmi, 繹zellikleri anla覺lmaya 癟al覺覺lm覺t覺r. Neoklasik sanat, Barok sanata bir tepki olarak ortaya 癟覺km覺t覺r. Barok sanat eserlerinde 繹zellikle dinsel konulara, dinin 繹v羹lmesine 繹nem verilmekteydi. Dinin bask覺s覺ndan s覺k覺lan insanlar Neoklasik sanatta bu anlay覺覺 deitirmitir. Bu sanat ak覺m覺n覺n ortaya 癟覺kmas覺nda d羹羹n羹rlerin etkisi b羹y羹k olmutur. Barok sanatta g繹r羹len a覺r覺 s羹slemeden ka癟an sanat癟覺lar Roma eserlerinde olduu gibi sade (daha a Devamini Oku


Barok Sanat覺

Barok sanat覺n ortaya 癟覺k覺覺nda din adamlar覺n覺 etkisi 癟ok fazlad覺r. Bu nedenle d繹nemin eserlerinde dinsel konulara yer verilmitir. 襤lk olarak 襤talyada ortaya 癟覺kan Barok sanat b羹t羹n Avrupaya yay覺lm覺t覺r. Bu sanat覺n 繹zellii canl覺, hareketli ve zarif olmas覺d覺r. Bazen abart覺l覺 bir canl覺l覺k g繹r羹l羹r.

Barok Sanat覺nda Mimari

Bu d繹nemde en 癟ok kilise ve saraylar yap覺lm覺t覺r. R繹nesans ne kadar dengeli, a覺rbal覺 ise Barok da o kadar yenilik癟i, ayk覺r覺l覺k bir sanatt覺r. Barok mimarinin en 繹nemli mimar覺 Borrominidir. Barok mimarisinin en 繹nemli 繹zellii 襤lk癟a mimarisindeki kemer, s羹tun, al覺nl覺k ve friz gibi elemanlar覺 Devamini Oku


Gotik Sanat覺

襤.S.1200lerde balayan Gotik sanat覺nda Orta癟a覺n bask覺c覺 ve kat覺 tutumundan kurtulmak ve baka bir d羹nyaya ulamak istei g繹r羹l羹r. Bu nedenle mimaride daha b羹y羹k ve y羹ksek kiliseler (katedral) yap覺lmaya balar. Gotik sanat覺 ilk defa Fransada balam覺t覺r. Gotik sanat覺nda genel olarak renkli ve g繹rkemli eserler verilmitir. zellikle mimaride renkli camlar覺n birletirilmesiyle oluturulan vitray b羹y羹k bir canl覺l覺k salam覺t覺r. Gotik mimaride en 繹nemli 繹zellik sivri kemerin kullan覺lmas覺d覺r. Kemerler sayesinde duvarlar art覺k 繹nemini yitirmi ve kiliseler duvar yerine kullan覺lan vitraylar ile ayd覺nlanm覺t覺r. Yap覺larda a覺rl覺覺n  Devamini Oku


Hitit Sanat覺

Yaz覺 kullan覺lmaya balad覺ktan sonra Anadoluda kurulan ilk b羹y羹k devlet Hititlerdir. Hititler 襤.. 2000 y覺llar覺nda Anadoluya yerlemilerdir. O zamana kadar sadece k羹癟羹k devletler varken ilk defa Hititler b羹t羹n Anadoluyu ele ge癟irmi ve b羹y羹k bir imparatorluk kurmulard覺r. Hititlerin imparatorluunu bir kral y繹netiyordu. Genellikle emirleri tek ba覺na veren kral bazen meclisin emirlerini dinliyordu. Bu meclise Panku deniliyordu. Kral hem devleti y繹netiyor, hem de orduyu y繹netiyordu. Savaa gittii zaman devleti kar覺s覺 (krali癟e) y繹netiyordu. Hititlerin Anadoluya geldiklerinde k羹癟羹k topluluklar halindeydiler. Anadolunun ortas覺na geldikl Devamini Oku


Bak覺r Devrinde Sanat

Bak覺r devrinin en 繹nemli 繹zellii bak覺r覺n kefedilmesidir. Daha kolay kullan覺ld覺覺 i癟in insanlar art覺k aletleri ta yerine bak覺rdan yapmaktayd覺. S羹s eyalar覺nda da bak覺r覺 kullanm覺lard覺r. Bu devirde avc覺l覺k eskisi kadar yap覺lmamaktad覺r. Tar覺m giderek daha fazla 繹nem kazan覺r. 襤nsanlar覺n yaam覺nda 癟eitli deiiklikler olur. Giderek sanatta baz覺 yeni 繹zellikler g繹r羹l羹r: Duvar resimlerinde avc覺l覺kla ilgili sahneler yap覺lmamaya balar. Seramik yap覺m覺 ilerleme g繹stermitir. ok renkli, deiik ve canl覺 s羹slemeler yap覺l覺r. Seramik 羹zerine yap覺lan k覺rm覺z覺, krem rengi geometrik ekiller en sevilen s羹slemelerdir. 襤nsanlar  Devamini Oku


Cilal覺 Ta Devrinde Sanat

D羹nyan覺n 覺s覺nmas覺 ile insanlar maaralar覺 terkederler. B繹ylece Cilal覺 Ta Devri balar. Cilal覺 Ta Devrinde insanlar evler yapmaya ve k繹yler kurmaya balarlar. Bu devirde ilk defa kendi yiyeceklerini kendileri 羹retirler. 襤nsanlar bitkiler ekip tar覺m yapar; hayvan beslemek i癟in 癟iftlikler kurarlar. Seramikten kap- kacak yap覺lmas覺na ilk defa bu devirde balan覺r. Rahat yiyecek bulan ve kendine ev yapan Cilal覺 Ta Devri insan覺, sanatla ve baka ilerle daha fazla uram覺lard覺r. Cilal覺 Ta Devrinde beslenme ve bar覺nma ihtiya癟lar覺n覺 daha rahat kar覺layan insanlar bunlar覺n d覺覺nda eylerle de ilgilenmilerdir. eitli ve ta ve boncukl Devamini Oku


Yontma Ta Devrinde Sanat

Bu devirde insanlar maaralarda yaamaktad覺r. Hava 癟ok souktur ve etraflar覺 buzullarla 癟evrilidir. Vahi hayvanlar ve bilmedikleri doa olaylar覺 nedeniyle hayatlar覺 bir癟ok tehlike ile doludur. Yiyecek bulmak i癟in vahi hayvanlar覺 avlamak gerekmektedir. Bundan baka doum, 繹l羹m gibi anlayamad覺klar覺 doa olaylar覺n覺 g繹rmektedirler. Bu olaylar onlarda ilk inan癟lar覺n olumas覺na yol a癟m覺t覺r. Yaz覺y覺 bilmedikleri i癟in, d羹羹nce ve inan癟lar覺n覺, korku ve sevin癟lerini 繹nce m羹zik ve dansla, daha sonra resim ve heykellerle ifade etmeye 癟al覺覺rlar. Bu nedenle ilk sanat inan癟 ve ihtiya癟lardan doar. Sanat ile insanlar覺n estetik duygular覺 gelimey Devamini Oku


Tarihten nceki Devirlerde Sanat

Tarih g羹n羹m羹zden 5000 y覺l 繹nce yaz覺n覺n icad覺yla balar. Bu y羹zden tarihi arat覺r覺rken 繹ncelikle eski insanlar覺n b覺rakt覺覺 yaz覺l覺 belgelerden yararlan覺r覺z. Ancak yaz覺n覺n icad覺ndan 繹nce de hayat vard覺. 襤te yaz覺n覺n icad覺ndan 繹nceki d繹neme Tarihten 繹nceki devirler diyoruz. Tarih 繹ncesi d繹nem insanl覺k tarihinin b羹y羹k k覺sm覺n覺 kaplar. Tarih 繹ncesinden bug羹ne yaz覺l覺 belgeler kalmam覺t覺r. Bu y羹zden tarih繹ncesini arat覺ran arkeologlar bu d繹nemden kalan silahlar, 癟eitli aletler ve insanlar覺n kal覺nt覺lar覺ndan yararlan覺rlar. B羹t羹n bu kal覺nt覺lar zamanla toprak alt覺nda kald覺klar覺 i癟in arkeologlar bunlara topra覺 kazarak ula Devamini Oku


Sanat癟覺 sanat覺n覺 oluturduu zaman nelerden etkilenmelidir

Sanat癟覺 sanat覺n覺 oluturduu zaman nelerden etkilenmelidir? Sanat癟覺 i癟inde bulunduu toplumu, k羹lt羹r羹 ve bireylere kar覺 duyarl覺 olmak durumundad覺r. Toplumdan bireyden tamamen kopmu bir sanat d羹羹n羹lemez. rnein sanat癟覺n覺n bulunduu toplumda bir sava varsa insanlar, 癟ocuklar zor g羹nler ge癟iriyorsa sanat癟覺 mevcut durumdan etkilenip bir sanat癟覺 g繹z羹yle durumu deerlendirmeli ve bir anlamda da bu bak覺 a癟覺s覺yla o bireyleri ifade etmelidir. Tabi sanat toplum i癟indir diyebiliyorsa bu sanat癟覺.


Renklerin zellikleri

S覺cak Renklerin zellikleri

(K覺m覺z覺, Turuncu, Sar覺) Sicak renkler; aktif olup canli, tahrik edici ve g繹sterisli bir 繹zellige sahiptirler. Bir oda dekorasyonu na canlilik ve 癟esni verirler. Bir yeri aslindan daha k羹癟羹k g繹sterirler. Sicak renkler, sogukta ve serin yerlerde kullanilirsa sicaklilik ve canlilik verirler. Fakat sicak ortamda kullanilirsa, bunaltici ve rahatsiz edici bir etki yaratirlar.

Souk Renklerin zellikleri

(Yeil, Mavi, Mor) Souk renkler, insan覺n 羹zerinde ho serin, dinlendirici ve tazelik verici etkileriyle g繹ze 癟arparlar. Dolay覺s覺yla istirahat ve sakinlik ihtiyac覺m覺z覺 kar覺larlar. Bu renkler; bir yeri asl Devamini Oku


Araba Sevdas覺n覺n Ana Fikri Nedir

Recaizade Mahmut Ekrem Araba sevdas覺 roman覺nda; kendi 繹z deer yarg覺lar覺ndan koparak, bilin癟siz bir ekilde bat覺l覺lamaya 癟al覺an dejenere olmu bir toplumu ve bu toplumun d羹t羹羹 traji komik durumu anlat覺r. Toplum ve kiiler kendi deer yarg覺lar覺n覺 b覺rak覺rlarsa komik duruma d羹ebilir. 襤nsanlar olduu gibi davranmal覺. Yapacaklar覺m覺z覺 繹z羹mseyerek bilincimizde, zihnimizde kendimize yap覺m覺za ve 癟evremize oturtararak yapmal覺y覺z.


Araba Sevdas覺n覺n Kahramanlar覺

Eserin belli bal覺 kahramanlar覺 kimlerdir? Bihruz Bey, Kefi bey, M繹sy繹 Piyer, Perive Han覺m, engi Han覺m. Bu kahramanlar覺n ruhsal ve fiziksel 繹zellikleri nelerdir?
Bihruz Bey:
Alafrangal覺a 繹zenir, s羹sl羹 ve g繹sterii sever. 覺k giyinir. 覺mar覺k sorumsuz ve z羹ppe bir gen癟tir. M繹sy繹 Piyer: Beyin nabz覺na g繹re erbet veren kurnaz bir ihtiyard覺r. Perive Han覺m: Sar覺覺n, orta boylu, narin yap覺l覺, g繹n羹l avc覺s覺, edal覺 bir yosmad覺r.G繹zleri ise 癟ok g羹zel, 癟izgili koyu sar覺, kalar覺 kumral, kilolu, burnu ise incecik, az覺 k羹癟羹k ve bi癟imlidir. engi  Devamini Oku


Araba Sevdas覺n覺n Dil ve Anlat覺m

Eserin dili anla覺l覺r nitelikte midir? Romanda 癟ounlukla osmanl覺ca kelimeler kullan覺lm覺tur.Arada Frans覺zca kelimeler de kullan覺lmaktad覺r.Araba sevdas覺 roman覺n覺n dili bu y羹zden anla覺l覺r nitelikte deildir? Yazar, s繹zc羹kleri kullan覺rken se癟ici davranm覺 m覺d覺r? Yazar覺n kulland覺覺 s繹zc羹kler 繹zellikle se癟ilmi gibidir.ok zengin anlaml覺 kelimeler kullan覺lm覺t覺r. Yazar, konumalarda ve anlat覺mlarda dili nas覺l kullanmaktad覺r? Genelde gayet d羹zg羹n bir anlat覺m dili vard覺r. Araba sevdas覺 roman覺nda anlat覺lanlar覺n覺n ger癟eklii belirlenmitir. Yazar覺n kendine g繹re 繹zg羹 anlat覺m覺 vard覺r. Anlat覺m  Devamini Oku


Araba Sevdas覺 Hakk覺nda Tahlil ve Yorumlar

ARABA SEVDASI ROMANI 襤襤N NE DED襤LER?

CEVDET KUDRET

Eserde, bat覺l覺lamay覺 hazmedemiyen z羹ppe tipi verilmitir. Roman覺n kahraman覺 Bihruz Bey, bir癟ok noktalarda, Ahmet Mithat’覺n Felatun Bey’ine benzemektedir. Olay覺 1869 y覺l覺nda ge癟en eser, g繹zlemlere dayan覺larak, realist bir y繹ntemle yaz覺lm覺t覺r.

MUSTAFA N襤HAT ZN

Recaizade Ekrem’in Araba Sevdas覺 gibi tam bir g繹zlem 羹r羹n羹 ve realist 繹l癟羹de bir roman覺 yazabilmesi her zaman i癟in 癟繹z羹lmeye ihtiyac覺 olacak bilinmeyenlerdendir. Olay覺n ge癟i zaman覺n覺n yazar覺n gen癟lik zaman覺na rastlam覺 olmas覺, Recaizade’nin bir gen癟lik hat覺ra ve g繹zlemi Devamini Oku


Araba Sevdas覺 Roman覺n覺n zeti

Bihruz Bey bir Osmanl覺 paas覺n覺n oludur. Evde 繹zel hocalardan yar覺m yamalak bir eitim g繹rm羹t羹r.Alaf覺rangal覺a 繹zenir, s羹s羹, g繹sterii sever. 覺k giyinir. 覺mar覺k, sorumsuz bir gen癟tir. Her f覺rsatta az bu癟uk bildii Frans覺zcas覺yla terziler, ayakkab覺c覺lar ve garsonlarla konuur. B繹ylece Bat覺l覺 olduunu san覺r. Devrin pahal覺 elence yerlerinde arabas覺yla gezer. Bir g羹n aml覺ca tepesine 癟覺kar. G羹zel bir arabada sar覺覺n, kibar g繹r羹n羹l羹 bir k覺z g繹r羹r. Hemen ona a覺k olur. Ertesi hafta yine oraya gider. Binbir 繹zenle yazd覺覺 mektubu k覺z覺n arabas覺na atar. Fakat, o g羹nden sonra onu bir daha g繹remez. Yemeden i癟meden kesilir Devamini Oku


Sait Faik Abas覺yan覺k覺n Semaver Hikayesi 襤nceleme

Sait Faik Abas覺yan覺k'覺n Semaver Hikayesinin olay kii yer zaman bi癟iminden a癟覺klanmas覺 Semaver, T羹rk yazar Sait Faik Abas覺yan覺k'覺n Nisan 1936'da yay覺nlanan ilk kitab覺. Eser, Sait Faik'in babas覺n覺n maddi yard覺m覺yla bas覺labilmitir.[1] Kitap, daha sonraki y覺llarda Varl覺k Yay覺nlar覺 taraf覺ndan pek 癟ok kez yay覺nland覺. Faik, bu kitab覺na ilk yazd覺覺 繹yk羹 olan 襤pekli Mendil'i de ald覺. Kitaptaki 繹yk羹ler 羹癟 b繹l羹mde incelenebilir.[2] 襤lk b繹l羹mdeki hik璽yelerde yazar覺n 癟ocukluunun ge癟tii Adapazar覺 ve 癟evresi anlat覺lmaktad覺r. evre tasvirine geni yer verilen bu 繹yk羹lerde, yazar oyunlar oynad覺覺 k覺rlar覺 ve ormanlar覺 anlatt覺. 襤pekli Devamini Oku


Kara mizah ve ironi aras覺ndaki farkl覺l覺klar

Ironi Nedir : (eski yunanca eirone穩a) s繹ylenenin tam tersinin kastedildii ifadedir. s繹ylenen ya da yap覺lan eylem, ciddi g繹r羹nt羹s羹 alt覺nda, kar覺t s繹ylenceyi ya da eylemi, 癟eliki noktas覺na 癟ekmeyi hedefler. mizahdan fark覺 olarak ,ironi daha eletirel yakla覺r. ironi mimik, jest ve tonlama ile s繹ylemek istenenin alt覺n覺, dolayl覺 癟izer. Kara mizah ise komedi ve hicvin alt t羹rlerinden biridir. Kara mizah y繹ntem olarak ironiyi kullan覺r. Yani ironi kara mizah覺n y繹ntemlerinden biridir.


Feodalizm ile derebeylik arasindaki fark

Feodalizim ile derebeylik arasindaki fark nedir ?


Gotik d繹nem heykel ve kabartma

Gotik d繹nem heykel kabartma mimari resim ve el sanatlar覺


Ana ve ara renkler nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Ana nedir ve ana ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Ve nedir ve ve ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Ara nedir ve ara ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor