Ahlak felsefesinin temel kavramlar覺

襤yi-k繹t羹 繹zg羹rl羹k sorumluluk erdem vicdan ahlak yasas覺 ahlaki eylem ahlaki karar ahlak yasas覺


Ahlak Felsefesinin Temel Sorular覺

Ahlaki eylemin bir amac覺 var m覺d覺r? Evrensel bir ahlak yasas覺 var m覺d覺r? 襤nsan ahlaki eylemde bulunurken 繹zg羹r m羹d羹r? Ahlak yarg覺lar覺n覺 dier yarg覺 t羹rlerinden ay覺ran nitelikler nelerdir?


Pragmatizm g繹re ahlaki eylemin amac覺

Ahlaki eylemin amac覺n覺n yarar(fayda) olduunu savunan yakla覺md覺r.temsilcileri john stuart mill ve john dewey’dir.onlara g繹re fayda veren iyi vermeyen ey ise k繹t羹d羹r.onlara g繹re as覺l fayda m羹mk羹n olduu kadar 癟ok insan覺n m羹mk羹n olduu kadar faydas覺d覺r.fayda kiiden kiiye deiir bu y羹zde evrensel bir ahlak yasas覺 yoktur.


G繹rg羹 Kurallar覺n覺n Faydalar覺

G繹rg羹 Kurallar覺n覺n Faydalar覺 Nelerdir

1-Kurallar belirsizlii azaltarak 繹ng繹r羹lebilirlik ve istikrar salar, 2-Kurallar insan davran覺lar覺na denetim ve s覺n覺rlama getirirler, b繹ylece insan覺 ve 癟evresini o insan覺n zaaflar覺ndan (zay覺f y繹nlerinden) ve hatalar覺ndan korurlar. 3-Kurallar bireyi 繹zg羹r k覺larlar, 癟羹nk羹 neyi 繹zg羹rce yapabileceklerini, neyi yapmalar覺 halinde kimsenin kar覺amayaca覺n覺 belirler.

G繹rg羹 Neden Gereklidir

Bakalar覺n覺n bize kar覺 kibar davranmas覺n覺 istediimize g繹re biz de onlara kar覺 kibar davranmal覺y覺z. G繹rg羹 kurallar覺 bazen insan覺 s覺k覺nt覺ya sokarsa da, bu sayede elde ettiimiz kazan癟, u Devamini Oku


G繹rg羹 Kurallar覺 Neden Gereklidir

Bakalar覺n覺n bize kar覺 kibar davranmas覺n覺 istediimize g繹re biz de onlara kar覺 kibar davranmal覺y覺z. G繹rg羹 kurallar覺 bazen insan覺 s覺k覺nt覺ya sokarsa da, bu sayede elde ettiimiz kazan癟, urad覺覺m覺z s覺k覺nt覺dan 癟oktur. Bir癟ok g繹rg羹 kurallar覺n覺n arkas覺nda, bunlar覺n yerlemesini hakl覺 g繹sterecek sebepler vard覺r. Zamanla bu sebepler ortadan kalkm覺, kurallar kalm覺t覺r. Eski geleneklerden biri el s覺k覺mad覺r. Orta癟a’da iki erkek kar覺la覺nca, k覺l覺癟lar覺n覺 kullanmaya niyetli olmad覺klar覺n覺 g繹stermek i癟in sa ellerini birbirlerine uzat覺r, el s覺k覺覺rlard覺. El s覺k覺may覺 gerektiren sebep ortadan kalkt覺覺 halde gele Devamini Oku


Telefonda G繹rg羹 Kurallar覺

Telefon Konumalar覺 ve Uyulmas覺 Gereken G繹rg羹 Kurallar覺: Telefon konumas覺 belli bir k羹lt羹r羹 ve beceriyi gerektirir. Toplumda dikkat edilmesi gerekli kurallardan birisi de telefon konumalar覺d覺r. Telefonla konuurken uyulmas覺 gerekli kurallar u ekilde s覺ralanabilir: --Telefon edenin kar覺dakine kendisini tan覺tmas覺; --Sekreter arac覺l覺覺 ile yap覺lan telefon g繹r羹melerinde ast覺n telefonunun 羹st makamda olana balanmas覺; --l癟羹l羹 ve nazik bir dil kullan覺larak istein uygun bir ses tonu ile anlat覺lmas覺; --Telefon konumalar覺nda ahizenin al覺nmas覺 ve yerine yava癟a konulmas覺; --Sabah saat 10.oo dan 繹nce akam saat 22.oo dan sonra telefon e Devamini Oku


襤yeri G繹rg羹 Kurallar覺

襤yerinde ki kurallar birlikte 癟al覺t覺覺n覺z meslektalar覺n覺za ve i arkadalar覺n覺za kar覺 sayg覺 g繹stermek demektir. Ayr覺ca g繹rg羹 kurallar覺na uyman覺z i g繹r羹melerinizde yada i bavurular覺n覺zda b覺rakaca覺n覺z etkiyi 繹nemli oranda etkileyecektir.. Her zaman takdim edildiinizde yada tan覺t覺r覺ld覺覺n覺zda ayaa kalk覺n. Siz insanlar覺 tan覺t覺raca覺n覺z zaman daha 繹nemli kiinin ismini 繹nce s繹yleyin. Telesekreterinize 襤sminiz, g繹reviniz, departman覺n覺z ve ne zaman m羹sait olduunuza dair k覺sa ve profesyonel bir mesaj b覺rak覺n. Mesaj b覺rak覺rken isminizi ve soyad覺n覺z覺, neden arad覺覺n覺z覺 ve telefonunuzu b覺rak覺n. K Devamini Oku


Yemekte G繹rg羹 Kurallar覺

Herkesin yemei gelene kadar yada ev sahibi balaman覺z覺 rica etmeden yemee balamay覺n. 襤癟eceinizi istediiniz her zaman i癟ebilirsiniz. Az覺n覺z a癟覺kken yemeinizi 癟inemeyin yada yemek yerken konumay覺n. Az覺n覺z覺 fazla doldurmayacak kadar k羹癟羹k par癟alar halinde yiyin. Masada dik oturun ve dirseklerinizi masan覺n 羹zerine koymay覺n. ok h覺zl覺 yada yava yemeyin. Masadakilerin h覺z覺na uymaya 癟al覺覺n. Masada iken asla dilerinizi kar覺t覺rmay覺n. Eer 癟ok gerekli ise tuvalete gidin. Ekmeinize ya s羹rerken her seferinde k羹癟羹k bir par癟a almaya 繹zen g繹sterin ve her zaman 繹nce taba覺n覺za al覺n sonra ekmein 羹zerine s羹r羹n. Ma Devamini Oku


G繹rg羹 Kurallar覺 Nelerdir

a) Toplumda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Kurallar

Bir toplumun olumas覺nda ve gelimesinde o toplumu meydana getiren insanlar aras覺nda uygulanan G繹rg羹 kurallar覺n覺n 繹nemli bir yeri vard覺r.
Genel g繹rg羹 kurallar覺na uyma zorunluluu yoktur. Yani hukuken su癟 say覺lmaz. Ancak toplum genel g繹rg羹 kurallar覺na uymayanlara cahil bencil kaba sayg覺s覺z ve saire s覺fatlarla tan覺mlar ve k覺nar.

Toplum hayat覺n覺n d羹zenlenmesinde et kili olan genel g繹rg羹 kurallar覺na uyan kiileri; terbiyeli sayg覺l覺 nazik ve saire eklinde nitelemek m羹mk羹nd羹r.
Bu kurallar toplumdaki uygarl覺k d羹zeyinin de g繹stergesi olabilir. 襤nsan覺n bencil kaba d羹羹nc Devamini OkuDinimizde G繹rg羹 Kurallar覺

G繹rg羹 kurallar覺; toplumlar覺n inan癟, eitim, ekonomik g羹癟, teknolojik seviye, 繹rf ve 璽detlerine g繹re farkl覺l覺klar g繹sterir D羹nyadaki toplumlar覺n g繹rg羹 kurallar覺, deiik olabildii gibi, zaman覺n ge癟mesi ve teknolojik ilerlemeler de baz覺 g繹rg羹 kurallar覺n覺 kald覺r覺p, yerlerine yenilerinin konulmas覺na sebep olur G繹rg羹den maksat; bir toplumdaki insanlar覺n birbiriyle m羹nasebetlerinde olgun, medeni davran覺lar i癟inde bulunarak, fert ve toplumun huzurunu, rahat覺n覺 temin eder Ayr覺ca bunlar, 癟ok s覺k kar覺la覺lan g羹nl羹k ilerde bir nizam ve intizam覺n hakim olmas覺n覺 salar B繹ylece toplum, belli bir rahatl覺a kavuur T羹rkler, M羹sl羹man o Devamini Oku


ocuklar i癟in trafik kurallar覺

Nerelerden Y羹r羹meliyiz ?


1. Cadde ve sokaklarda y羹r羹rken daima yaya kald覺r覺mlar覺ndan y羹r羹y羹n羹z. 2. Yaya kald覺r覺mlar覺ndan y羹r羹rken daima sa taraftan y羹r羹y羹n羹z. Yaya kald覺r覺mlar覺nda, sizden baka yayalar覺n da olaca覺n覺 d羹羹nerek dikkatli davran覺n覺z. 3. Yaya kald覺r覺m覺 bulunmayan cadde ve sokaklarda y羹r羹mek zorunda kald覺覺n覺zda, yolun sol kenar覺ndan y羹r羹y羹n羹z. 羹nk羹, 羹lkemizde trafik sa taraftan 癟al覺t覺覺 i癟in sizde sa taraftan y羹r羹d羹羹n羹zde yolun sa覺n覺 kullanan ara癟lar sizin arkan覺zda kalacak ve siz ara癟lar覺 g繹remeyeceksiniz. Ancak sol taraftan y羹r羹d羹羹n羹zde kar覺n覺zdan gelen arac覺 rahatl Devamini Oku


Trafik Kurallar覺

Trafik Kurallar覺 (zet) : Trafik, yaya ve ta覺tlar覺n yollardaki durum ve hareketleridir. Ta覺t say覺s覺n覺n artmas覺 yolar覺n dokusunu ve izledii hatlar覺 deitirdii gibi, yerleim merkezlerinin g繹r羹n羹m羹n羹 ve yaam bi癟imini de deitirdi. Artan trafik younluu, g羹venlik, rahatl覺k ve ula覺m kolayl覺覺 sorunar覺n覺n 癟繹z羹mlenmesini de beraberinde getirdi. Trafik m羹hendisleri bu problemlerin 癟繹z羹m羹 konusunda y覺llarca 癟aba harcad覺lar. Daha 癟ok ve 癟ok eritli yollar ina edildi ve daha y羹ksek h覺zlarda s羹r羹ler i癟in yollar yeniden bi癟imlendirildi. Ancak, bu yollar覺 dier ta覺tlarla bir arada ortak kullanmak, can ve mal g羹venlii a Devamini Oku


Yayalar覺n uymas覺 gereken trafik kurallar覺

Nerelerden Y羹r羹meliyiz ?


1. Cadde ve sokaklarda y羹r羹rken daima yaya kald覺r覺mlar覺ndan y羹r羹y羹n羹z. 2. Yaya kald覺r覺mlar覺ndan y羹r羹rken daima sa taraftan y羹r羹y羹n羹z. Yaya kald覺r覺mlar覺nda, sizden baka yayalar覺n da olaca覺n覺 d羹羹nerek dikkatli davran覺n覺z. 3. Yaya kald覺r覺m覺 bulunmayan cadde ve sokaklarda y羹r羹mek zorunda kald覺覺n覺zda, yolun sol kenar覺ndan y羹r羹y羹n羹z. 羹nk羹, 羹lkemizde trafik sa taraftan 癟al覺t覺覺 i癟in sizde sa taraftan y羹r羹d羹羹n羹zde yolun sa覺n覺 kullanan ara癟lar sizin arkan覺zda kalacak ve siz ara癟lar覺 g繹remeyeceksiniz. Ancak sol taraftan y羹r羹d羹羹n羹zde kar覺n覺zdan gelen arac覺 rahatl Devamini Oku


S繹yleinin Kurallar覺

S繹yleinin belirleyici 繹zellikleri: • D羹羹nsel pl璽nla yaz覺l覺r. • Yazar anlatt覺klar覺n覺n doruluuna, okuyucusu ile olan ba覺na g羹venmeli, anlatt覺klar覺n覺 g羹nl羹k konuma havas覺yla, fakat mant覺k 癟er癟evesinden ayr覺lmadan anlatabilmelidir. • Kolay okunabilir bir uslup yakalayabilmelidir. S繹yleirken dikkat edilmesi gereken kurallar vard覺r. Bu kurallar覺n dier g羹nl羹k konuma t羹rleri i癟in de ge癟erli olduu unutulmamal覺d覺r. S繹yleinin Kurallar覺: • S繹ylenilenler doru olmal覺d覺r. • Dedikodu yap覺lmamal覺d覺r. Unutulmamal覺d覺r ki, siz bir bakas覺n覺n dedikodusunu yaparsan覺z, sizin olmad覺覺n覺z Devamini Oku


Ahlaki Realizm

Bizim inan癟lar覺m覺zdan ya da davran覺lar覺m覺zdan ba覺ms覺z, ahlaki ger癟eklerin olduunu s繹yleyen g繹r羹t羹r. 襤lahi ya da insani kanun yap覺c覺lar覺n覺n isteklerinden ba覺ms覺z olan ahlaki ger癟eklerin olduunu kabul eden g繹r羹t羹r.


Say覺lar覺n Yaz覺l覺 Kurallar覺

Say覺lar覺n Yaz覺m覺 / Dil - Yaz覺m Kurallar覺 a) Anlat覺 t羹r羹 yaz覺larda, 繹zel mektuplarda kesinlik aranmayan k羹癟羹k say覺lar yaz覺yla yaz覺l覺r. RNEK : "Okula yedi ya覺nda balad覺." "On iki y覺l Almanya'da kald覺." b) Bilimsel yaz覺larda say覺lar rakamla g繹sterilir. RNEK : "Bu y覺l kii ba覺na d羹en ulusal gelir 2.000 Dolard覺r." c) ok s覺f覺rl覺 say覺larda ana rakamdan sonraki basa簫maklar yaz覺yla g繹sterilebilir. RNEK : 8 Milyon, 3 Milyar,... d) Yaz覺ya ge癟irilmi say覺lar覺n her rakam覺 ve basama簫覺 ayr覺 yaz覺l覺r. RNEK : "Bin dokuz y羹z altm覺 羹癟 y覺l覺nda do Devamini Oku


Toplum Hayat覺n覺 D羹zenleyen Ahlak Kurallar覺

Ahlak kurallar覺, iyilie, vicdani 繹devlere ilikin kurallar b羹t羹n羹d羹r. Yoksullara yard覺m etmek, verdii s繹z羹 tutmak, bakalar覺n覺n can覺na, mal覺na, namusuna sayg覺l覺 olmak gibi kurallar ahlak kurallar覺d覺r. Ahlak kurallar覺na uygun hareket edilmedii takdirde kii toplumsal 癟evre taraf覺ndan k覺nan覺r. rnein, belediye otob羹s羹nde oturmakta olan gen癟; yerini, ayakta duran yal覺 bir insan覺 vermezse 癟evresi taraf覺ndan k覺nan覺r. Kaynak: Milli Eitim Web Sitesinde Yer Alan “A癟覺k retim Lisesi “Hukuk 1 (Haz覺rlayan: Taylan ACAR)” Ders Notlar覺ndan Derlenmitir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


Tart覺man覺n Kurallar覺

Tart覺man覺n Kurallar覺 Nelerdir? 1 - Tart覺mada konu d覺覺na 癟覺k覺lmamal覺d覺r. 2 - nyarg覺l覺 olunmamal覺d覺r. 3 - Verilen zamana uyulmal覺d覺r. 4 - Dier konumac覺lar覺n s繹z羹 kesilmemelidir. 5 - Hog繹r羹l羹, nazik olmak, sab覺rl覺 davranmak gereklidir. 6 - Anlam tekrar覺na d羹memek gerekir. 7 - K覺s覺r tart覺malardan ka癟覺nmak gerekir. Tart覺ma Nedir ? Tart覺ma iki veya daha fazla kiinin belli bir konuda d羹羹ncelerini sergileme yoluyla fikir al覺veriinde bulunmalar覺d覺r. Tart覺ma Y繹nteminin Aamalar覺 1. Tart覺ma Probleminin Se癟imi: Tart覺ma problemi se癟ilirken kat覺l覺mc覺lar覺n ilgi ve tutumlar覺 Devamini Oku


襤mla Kurallar覺

襤ML KURALLARI Yaz覺da doabilecek kar覺覺kl覺klar覺n 繹n羹ne ge癟mek, yanl覺 okumay覺 繹nlemek, okumay覺 ve anlamay覺 kolaylat覺rmak, herkesin ayn覺 ekilde yaz覺p okumas覺n覺 salamak i癟in belirlenmi olan kurallara iml璽 kurallar覺 denir. Bu kurallardan bir癟ou asl覺nda anlama ve tel璽ffuza bal覺d覺r. Anlam ve tel璽ffuz; akla, mant覺a, gelenee, 癟ounlua vb.ne uyduu takdirde -zaten yaz覺ld覺覺 gibi okunan ve okunduu gibi yaz覺lan bir dil olan- T羹rk癟enin iml璽s覺 kolayca halledilecektir. 1. B羹y羹k ve K羹癟羹k Harflerin Kullan覺m覺 2. K覺saltmalar覺n Yaz覺m覺 3. Ek-Fiilin Yaz覺m覺 4. “ile” Edat覺n覺n (Hem edat, hem bala癟)Yaz覺m覺 5 Devamini Oku


yaz覺m kurallar覺

yaz覺m kurallar覺 ve kullan覺lan dilin etkinlii rapor metinleri, mant覺kl覺 bir s覺ra ile, zengin kelime hazinesine dayal覺, a癟覺k ve sade ifadelerin kullan覺ld覺覺, imla kurallar覺na b羹y羹k 繹zen g繹sterildii bir yaz覺 olmal覺d覺r. kolay okuma ve anla覺labilir olma raporun etkinliini artt覺r覺r. fikirlerin ak覺c覺l覺覺, noktalama iaretleri, yaz覺 d羹zeni, c羹mle yap覺lar覺 okuma etkinliini b羹y羹k 繹l癟羹de belirler. arat覺rmac覺, okuyucu kitlesinin 繹zelliklerini de dikkate alarak yaz覺 stilinde deiiklik yapabilir. g繹r羹ler bir mant覺k silsilesi takip etmelidir. k覺sa c羹mleler kullanmak a癟覺klanmak istenen fikirleri daha kolay bir ekilde anlat覺r. uz Devamini Oku


ahlak

[b]ahlak[/b] insanlar覺n toplum i癟indeki davran覺lar覺n覺 ve birbirleriyle ilikilerini d羹zenlemek amac覺yla bavurulan kurallar dizgesi, baka insanlar覺n davran覺lar覺n覺 olumlu ya da olumsuz bi癟imde yarg覺lamakta kullan覺lan 繹l癟羹tler b羹t羹n羹. tarih boyunca her insan topluluunda ahlak dizgesi var olmutur. bu dizge toplumdan topluma ve ayn覺 toplum i癟inde 癟adan 癟aa deiiklik g繹sterir. nesnel ya da toplumsal ahlak, insan覺n toplumun 繹teki bireylerine kar覺 繹devini i癟erir. bu kurallar yaz覺l覺 olmad覺覺 i癟in bi癟imsel bak覺mdan hukuktan farkl覺 olmakla birlikte, gene de ahlak ile hukukun 繹rt羹t羹羹, hatta 繹zdeletii durumlar覺 vard覺r. toplums Devamini Oku


Ahlak kurallari nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Ahlak nedir ve ahlak ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Kurallari nedir ve kurallari ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor