Alt Basliklar

» 3 Saatin 9 da 6 s覺 Ka癟 Dakikad覺r
» Anafikir Nas覺l Bulunur
» zk羹tle hangi ba覺nt覺 ile bulunur
» Atomun Uyar覺lmas覺
» iirde ana duygu nas覺l bulunur
» iirde tema nas覺l bulunur
» Hidroelektrik santralleri nerede bulunur
» C羹mlenin eleri Nas覺l Bulunur
» 23 Eyl羹l
» 23 Eyl羹l Ekinoksu
» 3. Selim Yenilikleriyle Tanzimat Yeniliklerinin Kar覺lat覺r覺lmas覺
» Tanzimat Ferman覺 1839 da ilan edilmesine ramen Tanzimat edebiyat覺 ni癟in 1860
» Vitamin 癟eitleri hangi vitamin hangi yiyeceklerde bulunur
» Galatasaray-Fenerbah癟e Ma癟覺 3D Yay覺nlanacak
» 3D Televizyon
» 3D Nedir ?
» Atomun Y繹r羹ngesi
» Orkestrada hangi enstr羹manlar bulunur
» 襤kinci Viyana Kuatmas覺 (1683)
» 300 Basamakl覺 Asal Say覺n覺n Okunuu
» Karek繹k Nas覺l Bulunur
» 3 S羹nnet
» T羹rkiye'de Nanoteknoloji
» uludada ka癟 yar覺 pisti bulunur

3 Saatin 9 da 6 s覺 Ka癟 Dakikad覺r

3 Saatin 9 da 6 s覺 Ka癟 Dakikad覺r? Cevap : 3 saat x 60 dakika = 180 dakikad覺r. 180 dakikay覺 9 a b繹l羹p 6 ile 癟arparsan覺z sonucu bulursunuz. Yani 3 x 60 = 180 / 9 = 20 x 6 = 120 dakikad覺r.


Anafikir Nas覺l Bulunur

Ana fikir bir par癟ada esas vurgulanmak istenen d羹羹ncedir. Yazar覺n okuyucusuna vermek istedii mesaj ana fikri oluturur. Konu i癟in ara癟t覺r, demitir. Ana fikir de ama癟t覺r. Ana fikir sorular覺 癟繹z羹l羹rken unlara dikkat edilmelidir: 1. Ana fikir paragraf覺n tamam覺n覺 kapsar. 2. Baz覺 paragraflarda ana fikir c羹mle halinde metnin ba覺nda veya sonunda verilebilir. Baz覺 paragraflarda ise direkt verilmez. Okuyucu “anlam b羹t羹nlemesi” yaparak ana fikri bulur. 3. Ana fikir bulunurken kendi d羹羹ncelerimiz deil, paragrafta yaz覺lanlar dikkate al覺nmal覺d覺r. 4. Ana fikir bulunurken; yazar bu yaz覺y覺 niye yazm覺? Veya yazar覺n vermek istedii Devamini Oku


zk羹tle hangi ba覺nt覺 ile bulunur

Bir maddenin k羹tlesi(m) hacmi(v) bilinirse ;o maddenin 繹zk羹tlesi (d), d=m/v ba覺nt覺s覺 ile bulunabilir. Eer s覺v覺lar birbiri i癟inde 癟繹z羹nm羹yorsa kar覺覺m覺n 繹zk羹tlesi: dk = mtop / vtop = m1 + m2 / v1 + v2 ba覺nt覺s覺ndan bulunur. Kar覺覺mdaki s覺v覺lar覺n hacimleri eit ise : Dk = m1 + m2 / v1 + v2 = d1v + d2v / v + v ba覺nt覺s覺ndan bulunur. Kar覺覺mdaki s覺v覺lar覺n k羹tleleri eit ise: Dk = m1 +m2 / v1 +v2 = m + m / m / d1 + m / d2 ba覺nt覺s覺ndan bulunur.


Atomun Uyar覺lmas覺

Atomlar覺n uyar覺lmas覺 demek; 覺s覺, 覺覺n, enerji ve manyetik alan gibi etkilerle elektronlar覺n yerlerinin deitirilmesidir. Atomlar覺n d覺ar覺dan hi癟 enerji almam覺 hallerine '' Temel Hal '' denir. Temel haldeki bir atoma enerji vererek elektronunu 羹st seviyelerden birisine 癟覺karma ilemine atomu uyarma denir. B繹ylece 羹st enerji seviyesine 癟覺k覺labilcei gibi alt enerji seviyesine inilmeside salanabilir. Uyar覺lm覺 hal temel hale g繹re karars覺zd覺r. Belli bir s羹re sonra eski haline geri d繹ner. Enerji verilerek a覺r覺 uyar覺l覺rsa elektron sonsuza uzaklat覺r覺lm覺 olur ki buna iyonlama ad覺 verilir. Uyar覺larak 羹st seviyeye ge癟en elektronla Devamini Oku


iirde ana duygu nas覺l bulunur

iirde ana duygu nas覺l bulunur


Anaduygu iirin siz de uyand覺r覺 duygudur. Konu iirde ne anlat覺ld覺覺d覺r. Ana tema ya da ana duygu ise iirde hissettirilmek istenen temel duygudur. Mesela airin memleketinin g羹zelliklerini konu ettii bir iirde memleket sevgisi ana temad覺r. l羹m konulu Sessiz Gemi adl覺 iirde 繹l羹m kar覺s覺ndaki 癟aresizlik ve h羹z羹n ana temad覺r.

iirde Tema Nas覺l Bulunur


Her eserin bir yaz覺l覺 amac覺, iletmek istedii bir mesaj vard覺r. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. iirde daha 癟ok duygu ve hayaller ilenir; bir iirde youn olarak ilenen duygular ve hayaller iirin tema Devamini Oku


iirde tema nas覺l bulunur

Bir iirin Temas覺 Nas覺l Bulunur : Her eserin bir yaz覺l覺 amac覺, iletmek istedii bir mesaj vard覺r. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. iirde daha 癟ok duygu ve hayaller ilenir; bir iirde youn olarak ilenen duygular ve hayaller iirin temas覺n覺 oluturur. iiri oluturan her birimin bir temas覺 vard覺r. Bu temalar birleerek iirin ana temas覺n覺 oluturur. iirde ilenen temalar soyut bir kavram veya d羹羹ncedir, bu soyut kavramlar iir d覺覺nda da vard覺r. iirle somutlat覺r覺lan temaya da “konu” denir. Ayn覺 temay覺 ileyen birden 癟ok iir vard覺r. Ancak baz覺lar覺 dierlerinden daha baar覺l覺d覺r; b Devamini Oku


Hidroelektrik santralleri nerede bulunur

Elektrik retim A.. (EA) verilerine g繹re T羹rkiye’de toplam 23.873,7 MW’l覺k kurulu g羹c羹n %47,54′l羹k k覺sm覺 hidroelektrik santralleri, 2007 Eyl羹l sonu’na kadar 羹retilen 70.233.242 MWh’l覺k elektrik enerjisinin %35,57′lik k覺sm覺 olan 24.982.156 MWh elektrik enerjisi hidroelektrik santrallerden 羹retilmektedir. Yine EA verilerine g繹re kurulu 106 tane hidroelektrik santrali bulunmaktad覺r. Aa覺da T羹rkiye’deki kurulu hidroelektrik santrallerinin listesi bulunmaktad覺r. Bu listede yeni kurulan hidroelektrik santralleri bulunmayabilir.
 Devamini Oku


C羹mlenin eleri Nas覺l Bulunur

C羹mlenin eleri Nas覺l Bulunur (zet) : Bir c羹mleye y繹neltilen sorulara yan覺t olan s繹zc羹k ya da s繹zc羹k 繹beine "繹ge" denir. Her 繹ge bir sorunun yan覺t覺d覺r. C羹mlenin 繹elerini doru bulabilmek i癟in birtak覺m kurallar覺 bilmek gerekir. Bu kurallar bilinmezse 繹gelerin bulunmas覺 zorla覺r. geleri bulmak i癟in c羹mlenin b羹t羹n羹ne, 繹zne ile y羹kleme ya da yaln覺zca y羹kleme aa覺daki sorular y繹neltilmelidir: Kim, ne: zne (y羹kleme) Kim, ne: Belirtisiz Nesne (繹zne ile y羹kleme sorulur) Kimi, neyi: Belirtili Nesne Kime, kimde, kimden: Dolayl覺 t羹mle癟 Nas覺l, ne zaman, ne kadar, ni癟in (neden, niy Devamini Oku


23 Eyl羹l

G羹ne 覺覺nlar覺 21 mart ve 21 eyl羹l tarihlerinde ekvatora dik d羹er . Her yerde gece ve g羹nd羹zler eit olur . Bu duruma ekinoks denir.

23 Eyl羹l Ekinoksu


D羹nya’n覺n y繹r羹nge 羹zerindeki konumu nedeniyle eksen eikliinin etkisi ortadan kalkar ve g羹ne 覺覺nlar覺 Ekvator’a dik gelir. Buna bal覺 olarak aa覺daki olaylar ger癟ekleir: 1. G羹ne 覺覺nlar覺 繹le vakti Ekvator’a dik a癟覺 ile d羹er. 2. D羹nya’n覺n her yerinde gece ve g羹nd羹z eitlii yaan覺r. 3. G羹ne her iki kutuptan da g繹r羹n羹r. KKN’nda g羹ne batmaya; GKN’nda g羹ne domaya balar. 4. Kuzey Yar覺mk羹re’de sonbah Devamini Oku


23 Eyl羹l Ekinoksu

G羹ne 覺覺nlar覺 21 mart ve 21 eyl羹l tarihlerinde ekvatora dik d羹er . Her yerde gece ve g羹nd羹zler eit olur . Bu duruma ekinoks denir.

23 Eyl羹l Ekinoksu


D羹nya’n覺n y繹r羹nge 羹zerindeki konumu nedeniyle eksen eikliinin etkisi ortadan kalkar ve g羹ne 覺覺nlar覺 Ekvator’a dik gelir. Buna bal覺 olarak aa覺daki olaylar ger癟ekleir: 1. G羹ne 覺覺nlar覺 繹le vakti Ekvator’a dik a癟覺 ile d羹er. 2. D羹nya’n覺n her yerinde gece ve g羹nd羹z eitlii yaan覺r. 3. G羹ne her iki kutuptan da g繹r羹n羹r. KKN’nda g羹ne batmaya; GKN’nda g羹ne domaya balar. 4. Kuzey Yar覺mk羹re’de sonbah Devamini Oku


3. Selim Yenilikleriyle Tanzimat Yeniliklerinin Kar覺lat覺r覺lmas覺

Soru : 3. Selimle balayan yeniliklerle tanzimat yeniliini kar覺lat覺r覺n覺z? Cevap : III. Selim’in yenilikleri sadece Askeri alanda yap覺lm覺t覺r. Ancak Tanzimat Edebiyat覺ndaki yenilikler: Hukuksal, y繹netim, askerlik, eitim, ekonomi, siyasal, k羹lt羹rel ve edebi alanda ger癟eklemitir.


Tanzimat Ferman覺 1839 da ilan edilmesine ramen Tanzimat edebiyat覺 ni癟in 1860

Soru : Tanzimat Ferman覺’n覺n 1839’da ilan edilmesine kar覺l覺k Tanzimat edebiyat覺 ni癟in 1860 y覺l覺nda balam覺t覺r? A癟覺klay覺n覺z. Cevap : Siyasi ve sosyal olaylar覺n edebiyat覺 etkiledii a癟覺kt覺r. Ancak siyasi, sosyal gelimelerin toplumsal hayatta kabul g繹rmesi, 繹z羹msenmesi, eserlerde ilenmesi zaman al覺r. air ve yazarlar覺n eserlerinde yaad覺klar覺 d繹nemin etkileri ka癟覺n覺lmazd覺r.


Vitamin 癟eitleri hangi vitamin hangi yiyeceklerde bulunur

Hangi Vitamin Hangi Besinlerde Bulunur ? Vitaminler, sal覺kl覺 yaam覺n vazge癟ilmez bir par癟as覺 olan organik bileiklerdir Vitamin Latince yaam anlam覺na gelen “vita” s繹zc羹羹nden kaynaklan覺r Vitaminler yada ve suda eriyenler olarak iki gruba ayr覺l覺r YADA ER襤YEN V襤TAM襤NLER: A, D, E ve K vitaminleridir SUDA ER襤YEN V襤TAM襤NLER : B grubu vitaminler ile C vitaminidir Viteminlerin nemleri: A vitamini Enfeksiyonlara kar覺 direnci artt覺r覺r normal b羹y羹me, 羹reme, kemik ve di geliimi, g繹rme i癟in gereklidir Cildin t覺rnaklar覺n ve sa癟lar覺n sal覺kl覺 kalmas覺n覺 salar Di ve dietleri i癟in b羹y羹k  Devamini Oku


Galatasaray-Fenerbah癟e Ma癟覺 3D Yay覺nlanacak

100 y覺l覺 geride b覺rakan ezeli rekabet 羹癟 boyutlu olarak ekranlara ta覺n覺yor. 18 Mart saat 21:00 de T羹rk Telekom Arena’da oynanacak Galatasaray – Fenerbah癟e ma癟覺, Sony ve Digiturk i birliiyle 羹癟 boyutlu olarak canl覺 yay覺nda izleyicilerle buluacak. 40′覺n 羹zerinde kameran覺n kullan覺laca覺 ve 100′羹n 羹zerinde kiinin g繹rev alaca覺 羹癟 boyutlu ma癟ta iki adet canl覺 yay覺n arac覺 g繹rev yapacak. Digiturk, SD ve HD yay覺n i癟in ayr覺, 3D yay覺n i癟in ayr覺 ekipman ve teknik ekip kullanacak.Lig TV’deki derbiyi 羹癟 boyutlu izleyebilmek i癟in 3D destekli bir televizyona sahip olman覺z ve Digiturk Plus veya Digiturk HD kutunuz Devamini Oku


3D Televizyon

3D Televizyonlar 3D bug羹ne kadar sunulan en y羹ksek kaliteli g繹r羹nt羹y羹 m羹mk羹n k覺l覺yor. 襤zleyicilere tamamen sarmal bir ger癟eklik hissi vererek i癟erikleri 繹zg羹rletiren 3D TV’ler, 癟ok daha derin ve ger癟ek癟i bir 3D deneyimi yaratmak i癟in otomatik 3D d繹n羹t羹rme sistemini kullan覺yor. 2D i癟eriklerinden 3D’ye ge癟ii tek bir tula m羹mk羹n k覺lan teknoloji, 3D 繹zellikli bir Blu-ray oynat覺c覺 ile 3 boyutlu bir program ya da film esnas覺nda, 3D giri sinyallerini tam ve kesin olarak saptayarak yeni bir elence ortam覺n覺 deneyiminize sunacak 羹st d羹zey stereoskopik g繹r羹nt羹ler oluturuyor. G繹ze olabildiince doal g繹r羹nen bu stereoskopik g Devamini Oku


3D Nedir ?

Bir resmin yada g繹r羹nt羹n羹n; derinliinin, geniliinin ve y羹ksekliinin olmas覺 halidir. Ancak bilgisayarda genelde, ger癟ek hayata yak覺n g繹r羹nt羹lere bu isim verilmektedir. rnein bir bilgisayar oyununda, odalarda dolaabiliyor ve nesnelere istediiniz a癟覺dan bakabiliyorsan覺z, bu oyun 3D oyunlar kategorisinde kabul edilir. Bunun d覺覺nda, mimari, end羹striyel ya da tan覺t覺m maksatl覺 3D grafikler haz覺rlayan programlar da mevcuttur. Bir koltuun, evin ya da bir makinenin par癟as覺n覺n 羹癟 boyutlu haz覺rlanm覺 癟izimi, nesneyi ger癟ee yak覺n g繹sterdiinden, 羹retim 繹ncesinde bir癟ok avantaj salamaktad覺r. 3D Televizyonlar 3D bug羹ne kadar sunu Devamini Oku


Atomun Y繹r羹ngesi

Atom maddenin en k羹癟羹k birimidir ve tanecikli yap覺s覺 vard覺r.Molek羹l atomlar覺n bir arada grup olarak verildii ad'd覺r. Atom Yunanca atomos, b繹l羹nemez anlam覺na gelir. Bir kimyasal elementin b羹t羹n 繹zelliklerini ta覺yan en k羹癟羹k par癟ac覺覺d覺r. G繹zle g繹r羹lmesi imk璽ns覺z, 癟ok k羹癟羹k bir par癟ac覺kt覺r ve sadece taramal覺 t羹nel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. Bir atomda, a yap覺l覺 癟ekirdei saran negatif y羹kl羹 bir (elektron) bulutu vard覺r. ekirdek ise pozitif y羹kl羹 protonlar ve y羹ks羹z n繹tronlardan oluur. Atomdaki proton say覺s覺 elektron say覺s覺n覺na eit olduunda (-ki bileik yapmam覺 elementlerde b繹yledir) atom el Devamini Oku


Orkestrada hangi enstr羹manlar bulunur

ORKESTRA, 癟ok say覺da m羹zik aleti i癟in yaz覺lm覺 m羹zik par癟alar覺n覺 seslendirmek 羹zere bir ef y繹netiminde bir araya gelen m羹zik癟iler topluluudur. Dilimize 襤talyanca'daki orches簫tra s繹zc羹羹nden ge癟en bu s繹zc羹k, Eski Yunan'da hem dans etmek anlam覺nda hem de seyirciler ile sahneyi ay覺ran, koronun yer ald覺簫覺 b繹l羹m羹n ad覺 olarak kullan覺lan orkhestra s繹zc羹羹nden gelir. Bu s繹zc羹k 襤talya'da 17. y羹zy覺l ba覺nda, opera ark覺c覺lar覺na elik eden m羹zik癟iler i癟in kullan覺lmaya balad覺. Yakla覺k 100 kiinin 癟ald覺覺 ve hemen hemen b羹t羹n 癟alg覺 t羹rlerinin yer ald覺覺 b羹y羹k orkestralara "senfoni orkestras覺" ad覺 verilir. Amat繹r ya da pr Devamini Oku


襤kinci Viyana Kuatmas覺 (1683)

襤kinci Viyana Kuatmas覺 (1683) (IV.Mehmet D繹nemi): Avusturya savalar覺n覺n yeniden balamas覺n覺n nedeni Macaristan olaylar覺d覺r. Macaristan’覺n Avusturya’ya kalan b繹lgesinde yaayan Macarlar Avusturya 襤mparatoru l. Leopold’in bask覺s覺na urad覺lar. Mezhep 繹zg羹rl羹羹n羹n kald覺r覺lmas覺ndan etkilenen Macarlar 襤mre T繹keli bakanl覺覺nda ayaklanarak Osmanl覺lardan yard覺m istediler. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paa, bir as覺rd覺r ciddi zaferlere susam覺 ve eski devirlerdeki f羹tuhat覺 繹zleyen ordu ve toplumun etkisiyle Viyana’y覺 kuatt覺, l. Leopold Almanya i癟lerine 癟ekilince Viyanal覺lar kendilerini savundular. Papa, H覺ristiy Devamini Oku


300 Basamakl覺 Asal Say覺n覺n Okunuu

300 Basamakl覺 bir Asal say覺 30395687838640197740576586692903457745879399331434826309477264645328 30627227012776329366160631440881733123728826771238795387094001583065 67338328279154499698366071906766440037074217117805690872792848149112 02228633214487618337632651208357482164793399296124991731983621930427 4280243803104015000563790123 300 basamakl覺 asal say覺n覺n okunuu: 羹癟 y羹z 羹癟 oktononagintilyon dokuz y羹z elli alt覺 septennonagintilyon sekiz y羹z yetmi sekiz sexnonagintilyon 羹癟 y羹z seksen alt覺 kennonagintilyon d繹rt y羹z bir kattuornonagintilyon dokuz y羹z yetmi yedi trenonagintilyon d繹rt y羹z be dononagintilyon yedi y羹z altm覺 be unnonagintilyon sekiz y羹z alt Devamini Oku


Karek繹k Nas覺l Bulunur

Karek繹k Nedir ? Kara k繹k matematiksel bir ifadedir. Bir say覺n覺n k繹k i癟ine al覺nmas覺 demektir. Kare tabiri say覺n覺n al覺nan k繹k羹n羹n derecesini ifade eder. rnein 9 u kare k繹ke al覺rsak 3 buluruz. ile 3 羹n 癟arp覺m覺 9 eder. K羹p k繹k de 繹rnein 21 i al覺rsak 21 de 3*3*3 demektir yani k繹k d覺覺na 3 diye 癟覺kar. K繹k羹n i癟indeki say覺 k繹k羹n derecesi eklinde ifade edilebiliyorsa k繹k d覺覺na o say覺 eklinde 癟覺kar. rnein 16 yi kara k繹ke al覺nca 4 diye 癟覺kar 癟羹nk羹 kara k繹k 羹n derecesi 2 dir. 16 y覺 da 4 羹n karesi diye ifade edebilir. Dereceler ayn覺 olduu i癟in d覺ar覺ya 癟覺kar...

Karek繹k Bulma

Devamini Oku


3 S羹nnet

3 SNNET Allah’覺n birliine inanmak, Kalbinde adavet olmamak, k繹t羹l羹k etmemek, Tarikat覺n emirlerini yerine getirmek


T羹rkiye'de Nanoteknoloji

T羹rkiye'de Nanoteknoloji Yeni gelimekte olan Nanoteknolojinin 2025 y覺l覺 itibariyle hayat覺m覺z覺 b羹y羹k 繹l癟羹de etkileyecei d羹羹n羹lmektedir. T羹rkiye de imdiden nanoteknolojiyi 羹retir hale gelebilmek i癟in uygun ad覺mlar atmaya balam覺t覺r. En 繹nemli gelime Ulusal Nanoteknoloji Merkezi'nin (UNAM) kurulmas覺d覺r. Bu merkezin amac覺n覺 Prof. Dr. Salim 覺rac覺 繹yle ifade etmektedir: "Ge癟en y羹zy覺l覺n son 癟eyreinde biliim ve iletiim teknolojilerinde balayan h覺zl覺 gelimeler nanoteknolojiye y繹nelii tetiklemitir. D羹nya 羹lkeleri Nanoteknoloji arat覺rmalar覺na 羹niversite ve sanayi sekt繹r羹nde b羹y羹k yat覺r覺mlar yaparken 羹lkemizde de nanobi Devamini Oku


uludada ka癟 yar覺 pisti bulunur

Bursa - Uluda 13 yar覺 pisti bulunur. Bursa'n覺n 36 km. g羹neyinde yer alan Uluda, 羹lkenin en g繹zde k覺 sporlar覺 merkezidir. Flora ve faunas覺n覺n zenginlii ile 1961 y覺l覺nda Milli Park ilan edilen Uluda, sadece k覺 turizmine deil, yaz aylar覺nda kamp癟覺l覺k, trekking ve g羹n羹birlik piknik etkinliklerine de olanak salamaktad覺r. Antik d繹nemde Olympos Misios ad覺yla tan覺nan Uluda, tanr覺lar覺n Troya Sava覺n覺 izledii yer olarak mitolojideki yerini alm覺t覺r. Uluda Kayak Merkezi I. ve II. Geliim B繹lgeleri olmak 羹zere iki ayr覺 b繹lgeden olumaktad覺r. I. Geliim B繹lgesi yat覺r覺mlar覺n覺 tamamlam覺 durumdad覺r. 1986 tarihinde turizm merkezi  Devamini Oku


3 elektronlar atomun neresinde bulunur nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) 3 nedir ve 3 ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Elektronlar nedir ve elektronlar ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Atomun nedir ve atomun ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor
Hidroelektrik Santral Ad覺