Alt Basliklar

» TwNSWivEOgfaiNyUWP
» Y繹nler ve Pusula
» Fuzulinin Hayat覺 ve Eserleri
» Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri
» Komu lkelerle Siyasi ve Ekonomik 襤likilerinin Gelitirilmesi
» Ailede Yard覺mlama ve Dayan覺man覺n nemi
» D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri
» Geleneklerin Olumlu ve Olumsuz Y繹nleri
» Gazetenin Yararlar覺 ve Zararlar覺
» Temel Anlam ve Yan Anlam
» Akdeniz B繹lgesi N羹fus ve Yerleme
» Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri
» Fatihten Sonra Neden Divan-覺 H羹mayuna Vezir Bakanl覺k Etmitir
» Ahmet Mithat Efendi Hace-i Evvel
» Atat羹rk 襤lke ve 襤nkilaplar覺n覺n Eletirilmesi
» Atat羹rk 襤lkeleri ve Devrimleri Aras覺ndaki 襤liki
» Atat羹rk 襤lkeleri ve 襤nkilaplar覺 Aras覺ndaki 襤liki
» S羹rrealizm Unsurlar覺 ve Amac覺
» S羹rrealist air ve Yazarlar
» Hipotez kurmadaki ama癟 ve hedef nedir
» 10 un karesi ka癟t覺r
» Nesneler hangi sorulara cevap verirler
» Atat羹rk Neden anakkale T羹rk羹s羹n羹 Severdi
» Seste ve e sesli ayn覺 m覺d覺r
» Bir cismin k羹tlesi nelere ve nas覺l bal覺d覺r

TwNSWivEOgfaiNyUWP
Y繹nler ve Pusula

Pusula ile y繹n bulmaY繹nler en kolay ve doru olarak pusula ile bulunur. Pusula cep saatine benzer. Ortas覺nda hareket edebilen bir ibresi vard覺r. Pusulay覺 d羹z bir yere koyduumuzda ibrenin renkli ucu daima kuzeyi g繹sterir. Y羹z羹m羹z羹 kuzey y繹n羹ne d繹nd羹羹m羹zde; * Arkam覺z g羹ney, * Sa覺m覺z dou, * Solumuz bat覺 olur.

Pusula Nas覺l Kullan覺l覺r?


imdi bir pusulay覺 nas覺l kullan覺r覺z onu 繹renelim. Fakat bu konuya ge癟meden 繹nce 繹nemli bir noktaya deinmemiz gerekiyor. Pusulam覺z manyetik bir alet olduu i癟in 癟evresindeki me Devamini Oku


Fuzulinin Hayat覺 ve Eserleri

Mehmed bin S羹leyman Fuz羶l簾 (Fużūlī (فضولی); Azerice: محممد فوضولی / Məhəmməd F羹zuli; d. 1483, Hilla - 繹. 1556, Kerbela ya da Badat), Azerbaycan t羹rk divan 璽iridir. As覺l ad覺 Mehmet bin S羹leyman'd覺r. T羹rk Bayat boyundan olduu aktar覺lmaktad覺r. T羹rk iirini 繹nemli 繹l癟羹de etkilemitir. Yedi Ulu Ozan'dan biri kabul edilir.

Fuzulinin Hayat覺

Ailesi g繹癟ebe hayat覺 b覺rak覺p g羹n羹m羹zdeki Irak b繹lgesine yerlemi olan Ouzlar覺n Bayat boylar覺ndand覺r. Fuz羶l簾; ne kadar kesin bilinmese de 1483 y覺l覺nda Akkoyunlular zaman覺nda  Devamini Oku


Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri

Kesirleri Sadeletirme

Herhangi bir kesrin pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺na b繹l羹n羹rse, kesrin deeri deimez.Kesir sadeletirilmi olur.

Kesirleri Sadeletirme rnei

32 : 2 = 16 20 : 2 = 10 Kesirleri Sadeletirme

Kesirleri Geniletme

Herhangi bir kesrin, pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺 ile 癟arp覺l覺rsa; kesrin deeri deimez. Kesir geniletilmi olur. • Bir kesir ile geniletilmii denktir.

Kesirleri Geniletme rnei

3 . 4 = 12 穩 Yani, 3/7 h 12/28 7 . 4 = 28 Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleriDevamini Oku


Komu lkelerle Siyasi ve Ekonomik 襤likilerinin Gelitirilmesi

lkemizin komu 羹lkelerle siyasi ve ekonomik ilikilerinin gelitirilmesine y繹nelik neler yapard覺n覺z? Cevap: 1. Her zaman komularla ilikileri iyi tutmak gerekir.Komu 羹lkelerle ekonomik alanda 癟al覺malar yapard覺m. Ticari projeler i癟in 羹lkelerle g繹r羹meler yapard覺m. 2. lkemdeki i adamlar覺yla gezi d羹zenlerdim.Ekonomik a癟覺dan y羹ksek iler yapmaya 癟al覺覺rd覺m. Detayl覺 Cevap: - ncelikle n Hat lkelerinden balamak 羹zere, bu 羹lkelere y繹nelik, ticaret heyetleri, fuarlara kat覺l覺m, reklam ve tan覺t覺m faaliyetlerine a覺rl覺k verilmesi, - Ekonomik ve ticari ilikilerin gelitirilmesinde b羹y羹k 繹neme sahip olan, Ticare Devamini Oku


Ailede Yard覺mlama ve Dayan覺man覺n nemi

Aile; anne, baba ve 癟ocuklardan oluan en k羹癟羹k kurumdur. Aileler bir araya gelerek toplumu oluturur. Bu nedenle aile toplumun temel unsurudur.Toplum huzurlu olabilmesi i癟in ailelerin huzurlu olmas覺 gerekir. Ailede, sevgi sayg覺, dayan覺ma, i b繹l羹m羹 olmal覺d覺r. Ailenin baar覺 ve mutluluunda bireyler aras覺ndaki dayan覺ma 繹nemli etkendir. Ailedeki i b繹l羹m羹, dayan覺man覺n en g羹zel 繹rneklerindendir. Ailede anne, baba ve 癟ocuklar覺n g繹rev ve sorumluluklar覺 farkl覺d覺r. Aile hayat覺 sosyal hayat覺n en 繹nemli unsurlar覺ndan biridir. D羹zenli bir aile yaam覺n覺 devam ettirebilmek son derece 繹nemlidir. Aile hayat覺 ne kadar d羹zenli ise 癟ocuklar da o Devamini Oku


D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri

D覺 kuvvetler i癟 kuvvetler sonuu oluan yerekillerinin son d羹zeltmelerinin yap覺ld覺覺 kayna覺n覺 g羹neten alan kuvvetlere denir. D覺 kuvvetlerin etkisiyle y羹ksek yerler a覺nd覺r覺lmaktad覺r. B繹ylece yery羹z羹 giderek d羹zlemekte, i癟 kuvvetler taraf覺ndan oluturulan yery羹z羹 ekilleri ortadan kalkmaktad覺r. Baka bir ifade ile i癟 kuvvetlerin etkisiyle oluan yer ekilleri d覺 kuvvetlerin etkisiyle bi癟imlenmektedir.
D覺 kuvvetler iki ekilde a覺nd覺rma yaparlar:
1- Fiziksel (Mekanik) Par癟alanma : G羹nl羹k ve y覺ll覺k s覺cakl覺k fark覺n覺n fazla olduu b繹lgelerde kayalar覺n ufalanmas覺d覺r. 繹llerde, y羹ksek dalarda ve karas Devamini Oku


Geleneklerin Olumlu ve Olumsuz Y繹nleri

Geleneklerin nemi Nedir

Ancak genel olarak gelime yeniliklerle ilerledii i癟in gelenek dediimi kavram覺nda yeni olan deil mevcut olan覺 s羹rd羹rme davran覺覺 olduunu d羹羹n羹rsek gelimeyi yavalatan bir unsur olduu d羹羹n羹lebilir. Ancak gelimeyi yavalatmas覺 gelimeyi biraz daha tutarl覺 hatta biraz daha i癟e sindirilebilir hale getirmesi nedeniyle de faydal覺 bir unsur olarak g繹z羹kmektedir. Yani gelimeyi kontroll羹 hale getirdiini s繹yleyebiliriz.

Geleneklerin Olumlu Yanlar覺

Bir 羹lkenin ayakta kalmas覺n覺 salayan, toplumun 癟ekirdei olan aile kurumunun ayakta kalmas覺n覺 salayan ve toplumu birbirine s覺k覺 s覺k覺ya balayan Devamini Oku


Gazetenin Yararlar覺 ve Zararlar覺

Gazetenin Yararlar覺

1. Gazeteler haberleme arac覺d覺r. 2. Gazeteler arac覺l覺覺 ile haberleri okuyabiliriz 3. Gazeteler arac覺l覺覺 ile okuma sevgisini art覺rabiliriz 4. Gazeteler arac覺l覺覺 ile d羹nyadan haberler alabiliriz 5. Gazetelerin amac覺 doru haberdir 6. Gazeteler g羹nl羹k d羹nya ve yurt genelinde ki havadisleri bize aktar覺r.

Gazetelerin Zararlar覺

Gazeteler iktidarlar覺n demokrasi, 繹zg羹rl羹k ve ifade 繹zg羹rl羹羹nden ne anlad覺klar覺n覺 ve onlar覺n gelitirdikleri tan覺mlar覺 kitlelere benimsetmek konusunda ilevsel niteliklere sahip olabilecek kitle iletiim ara癟lar覺d覺r. Bu anlamda b羹y羹k kitlelere tek tarafl覺 ve yanl覺 bilgi a Devamini Oku


Temel Anlam ve Yan Anlam

Temel Anlam

襤lk Anlam = Temel Anlam = Ger癟ek Anlam Bir s繹zc羹k s繹ylendiinde akl覺m覺za ilk gelen, kavray覺覺m覺zda ilk uyand覺rd覺覺 anlamd覺r. K覺sacas覺, bir s繹zc羹羹n bi癟imlenmesinde, kuruluunda esas olan anlamd覺r. rnek : Boaz覺mda bir yanma var. (Temel Anlam) ienin boaz覺 k覺r覺lm覺. anakkale Boaz覺'nda m羹thi bir tipiye yakaland覺k. Babam yedi boaza bakmaya 癟al覺覺yordu. Ali, boaz覺na d羹k羹n bir 癟ocuktur. Bir s繹zc羹e temel anlam覺n覺n d覺覺nda yeni yeni anlamlar y羹kledik癟e anlam覺n覺n da derece derece soyutlat覺覺 g繹r羹l羹r. rnek : T繹rende, Kurdeleyi k繹y羹n muhtar覺 kesti.  Devamini Oku


Akdeniz B繹lgesi N羹fus ve Yerleme

B繹lge, n羹fus bak覺m覺ndan kalabal覺k deildir. 2000 n羹fus say覺m覺na g繹re b繹lgede yakla覺k 9 milyon insan yaa簫maktad覺r. Bunun % 55 i kentlerde % 45′i k覺rsal alanlarda yer almaktad覺r.

B繹lgede n羹fus younluu 74 (km2/kii) t羹r. Bu deer T羹rkiye ortalamas覺n覺n (77 km2/kii) alt覺ndad覺r. Akdeniz sahil kua覺 ve ovalar n羹fusun en youn olduu saha簫lard覺r. Karstik sahalarda n羹fus younluu azd覺r. Teke ve Taeli platolar覺 b繹lgenin en tenha yerleridir.

B繹lge, Marmara ve Ege b繹lgelerinden sonra en fazla g繹癟 alan 羹癟羹nc羹 b繹lgedir. B繹lgede mevsimlik g繹癟ler daha fazla yer tutar.
B繹lgede 癟al覺an n羹fusun % 10& Devamini OkuTanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri

Divan edebiyat覺m覺z覺n Leyla ile Mecnun, H羹srev ile irin, Yusuf ile Z羹heyla, v.b. mesnevilerini; halk edebiyat覺m覺z覺n Kerem ile Asl覺, Tahir ile Z羹hre, Arzu ile Kanber, v.b. 繹yk羹leri; meddah 繹yk羹lerini; Battal Gazi, Hayber Kalesi, v.b. gibi dinsel ve tarihsel 繹yk羹leri bir kenara b覺rak覺rsak, Avrupa’daki anlam覺yla 繹yk羹 t羹rleri T羹rkiye’ye Tanzimat edebiyat覺 ile girmitir. eviri ile balayan bu s羹re癟, taklitler ile devam ederek gelimi ve kimliini kazanarak g羹n羹m羹ze gelinmitir. Bu ilk d繹nemde bu terc羹me eseri takip eden bir 癟ok eser daha 癟evrilmiti. Ancak, bu eserlerdeki en b羹y羹k sorun “dil”di. Dil olduk癟a a覺rd覺. Al覺 Devamini Oku


Fatihten Sonra Neden Divan-覺 H羹mayuna Vezir Bakanl覺k Etmitir

Soru : Neden Fatih Sultan Mehmet D繹neminden Sonra Divan-覺 H羹mayuna Vezir Bakanl覺k Etmitir ? Cevap : Fatih Sultan Mehmet d繹nemine kadar Divana Padiah bakanl覺k etmektedir. Fakat Fatih padiah覺n otoritesini art覺rmak i癟in bakanl覺a Sadrazam覺 getirmi ve divan覺 Kafes ad覺 verilen b繹l羹mden takip etmitir. Vezir-i 璽zamlar, birka癟覺 d覺覺nda, Fatih d繹nemine kadar hep ilmiye s覺n覺f覺ndan se癟ilmilerdir. Fatih'in devirme sistemini 繹n plana 癟覺karmas覺yla, XVII. yy ortalar覺na kadar vezir-i 璽zaml覺a birka癟 tanesi d覺覺nda hepsi devirmelerden getirilmitir. Fatih, b繹ylece vezir-i 璽zamlar覺 kendi otoritesi alt覺na alm覺 ve onlara 癟ok Devamini Oku


Ahmet Mithat Efendi Hace-i Evvel

Ahmet Mithat Efendi (1844-1912) [zet] Edebiyat, tarih, corafya, ziraat, iktisat alanlar覺nda eserler vermitir. Tanzimat d繹nemi yazarlar覺ndand覺r. T羹rk edebiyat覺n覺n ger癟ek anlamda ilk pop羹ler yazar覺d覺r. 1878'de 癟覺karmaya balad覺覺 ve yay覺n hayat覺n覺 1921'e kadar s羹rd羹rm羹 olan Terc羹man-覺 Hakikat gazetesi Osmanl覺 bas覺n tarihinin en uzun 繹m羹rl羹 ve etkili yay覺nlar覺ndan biri olmutur. Edebiyat yapmak i癟in deil, okuma zevki a覺lamak ve halk覺 eitmek gayesiyle yazm覺t覺r. En vel羶t yazar覺m覺z odur. Yaz覺 makinesi olarak bilinir. As覺l ilgi alanlar覺, gazetecilik, romanc覺l覺k ve hik璽yeciliktir. Otuz alt覺s覺 roman olmak 羹zere iki y羹ze  Devamini Oku


Atat羹rk 襤lke ve 襤nkilaplar覺n覺n Eletirilmesi

Atat羹rk羹n ilke ve ilkilaplar覺 birbirlerini tamamlay覺c覺 nitelie sahiptir. Atat羹rk 襤lkeleri, 癟adalama y繹n羹n羹 belirleyen ve Atat羹rk Devrimleri’ne temel tekil eden fikir ve d羹羹ncelerdir. Atat羹rk癟羹 D羹羹nce Sistemi i癟inde birbirine bal覺 bir b羹t羹n oluturan Atat羹rk 襤lke ve Devrimleri, T羹rkiye’yi 癟ada uygarl覺k d羹zeyine ulatirabilmek i癟in bilimsel d羹羹nceyi esas alan akl覺n ve mant覺覺n 癟izdii yollard覺r. Atat羹rk ilke ve ink覺laplar覺 birbirinden ayr覺lmaz bir b羹t羹nd羹r. Bu y羹zden baz覺 ink覺laplar (yenilikler) yaln覺zca bir ilke ile ilgili deil birka癟 ilkeyle yak覺ndan ilikilidir. B羹t羹n yeniliklerin as覺l kayna覺 ve Devamini Oku


Atat羹rk 襤lkeleri ve Devrimleri Aras覺ndaki 襤liki

Atat羹rk羹n ilke ve ilkilaplar覺 birbirlerini tamamlay覺c覺 nitelie sahiptir. Atat羹rk 襤lkeleri, 癟adalama y繹n羹n羹 belirleyen ve Atat羹rk Devrimleri’ne temel tekil eden fikir ve d羹羹ncelerdir. Atat羹rk癟羹 D羹羹nce Sistemi i癟inde birbirine bal覺 bir b羹t羹n oluturan Atat羹rk 襤lke ve Devrimleri, T羹rkiye’yi 癟ada uygarl覺k d羹zeyine ulatirabilmek i癟in bilimsel d羹羹nceyi esas alan akl覺n ve mant覺覺n 癟izdii yollard覺r. Atat羹rk ilke ve ink覺laplar覺 birbirinden ayr覺lmaz bir b羹t羹nd羹r. Bu y羹zden baz覺 ink覺laplar (yenilikler) yaln覺zca bir ilke ile ilgili deil birka癟 ilkeyle yak覺ndan ilikilidir. B羹t羹n yeniliklerin as覺l kayna覺 ve Devamini Oku


Atat羹rk 襤lkeleri ve 襤nkilaplar覺 Aras覺ndaki 襤liki

Atat羹rk羹n ilke ve ilkilaplar覺 birbirlerini tamamlay覺c覺 nitelie sahiptir. Atat羹rk 襤lkeleri, 癟adalama y繹n羹n羹 belirleyen ve Atat羹rk Devrimleri’ne temel tekil eden fikir ve d羹羹ncelerdir. Atat羹rk癟羹 D羹羹nce Sistemi i癟inde birbirine bal覺 bir b羹t羹n oluturan Atat羹rk 襤lke ve Devrimleri, T羹rkiye’yi 癟ada uygarl覺k d羹zeyine ulatirabilmek i癟in bilimsel d羹羹nceyi esas alan akl覺n ve mant覺覺n 癟izdii yollard覺r. Atat羹rk ilke ve ink覺laplar覺 birbirinden ayr覺lmaz bir b羹t羹nd羹r. Bu y羹zden baz覺 ink覺laplar (yenilikler) yaln覺zca bir ilke ile ilgili deil birka癟 ilkeyle yak覺ndan ilikilidir. B羹t羹n yeniliklerin as覺l kayna覺 ve Devamini Oku


S羹rrealizm Unsurlar覺 ve Amac覺

S羹rrealizmin, realizm gibi belli bal覺 unsurlar覺 yoktur. S羹rrealizmde, s羹rrealist ressam覺n hayalg羹c羹 羹r羹n羹 unsurlar yer almaktad覺r. Bu unsurlar, ressam覺n d羹羹ncesine bal覺d覺r. rnein; birden fazla unsurun birletirilmesiyle oluturulumu hayalg羹c羹 羹r羹n羹 bir unsur vs. nemli olan, bu unsurlarda ressam覺n d羹羹ncesini bulabilmektir. Bunun i癟in, s羹rrealist resimlerde; realist resimlerin aksine, unsurlar deil hayalg羹c羹 ve d羹羹nce konuur. S羹rrealizm, 繹zellikle 19. y羹zy覺ldan sonra g羹癟lenmeye balam覺t覺r. Yeni balayan s羹rrealist ak覺m, b羹y羹k bir kesim taraf覺ndan 癟ok sa癟ma g繹r羹lm羹t羹. Ancak, zamanla s羹rrealist ressamlar覺n artma Devamini Oku


S羹rrealist air ve Yazarlar

S羹rrealist air ve Yazarlar

Andre Breton, Paul Eluard, Louis Aragon, Philippe Soupault, Plerre Reverdy, Antonin Artaud, Robert Desnos. Andre Breton (1896-1966): S羹rrealizmin kurucusu Frans覺z airi. 1896’da Orne’da dodu ve 1966 y覺l覺nda Paris’te 繹ld羹. air, denemeci, s羹rrealizmin ana kuramc覺s覺. Erken d繹nem dadaist yay覺nlar覺nda ve manifestolar覺nda 繹nemli rol oynad覺. Soupault ve Aragon’la birlikte ‘Litt矇rature’ dergisinin (1924-29) kurucular覺 aras覺nda yer ald覺. 1919 y覺l覺nda ‘Les Champs Magnetiques’ yap覺t覺n覺 kaleme ald覺. 1921 y覺l覺nda Tzara ve Paris dadaistleriyle yollar覺n覺 ay覺rd覺. 1924 y覺l覺 Devamini Oku


Hipotez kurmadaki ama癟 ve hedef nedir

Hipotezde Ama癟 Nedir

(Varsay覺m=Hipotez) Probleme konulan ge癟ici 癟繹z羹me hipotez denir. Varsay覺m veya hipotez, bilimsel y繹ntemde olaylar aras覺nda ilikiler kurmak ve olaylar覺 bir nedene balamak 羹zere tasarlanan ve ge癟erli say覺lan bir 繹nermedir. Hipotez problemi 癟繹zmek i癟in yap覺lan arat覺rma ve g繹zlemler sonucu elde edilen bilgilerin yard覺m覺yla kurulur. Terim eski Latince "繹nermek" anlam覺na gelen "hipotithenai" kelimesinden k繹ken almaktad覺r.

Hipotezin bal覺ca 繹zellikleri

1 - Eldeki b羹t羹n verilere uygun olmal覺 ve onlar覺 a癟覺klamal覺d覺r. 2 - Yeni ger癟eklerin tahminine olanak salamal覺d覺r. 3 - Probleme 癟繹z Devamini Oku


10 un karesi ka癟t覺r

Soru : 10 un karesi nedir ? Cevap : 10 un karesi 100 d羹r. 10 x 10 = 100


Nesneler hangi sorulara cevap verirler

Nesneleri bulmak i癟in ne yapar覺z?

C羹mlede y羹klemin bildirdii iten etkilenen 繹e nesnedir. Y羹kleme sorulan “kimi, neyi, ne” sorular覺na cevap verir. Nesneler hal ekini al覺p almamalar覺na g繹re iki grupta incelenir.

1. Belirtili Nesne

Nesne g繹revinde bulunan s繹z, “-i” hal ekini alm覺sa, nesneye belirtili nesne denir. “i癟ekleri annesine verdi.” c羹mlesinde “i癟ekleri” nesnesi “-i” hal eki ald覺覺ndan belirtili nesnedir.

2. Belirtisiz Nesne

Nesne g繹revinde bulunan s繹z “-i” hal ekini almam覺sa nesne, belirtisiz nesnedir. “Annesi i癟in 癟i癟 Devamini Oku


Atat羹rk Neden anakkale T羹rk羹s羹n羹 Severdi

羹nk羹 anakkale destan覺n覺 anlatan ehitlerimizi anlatan ehit annelerimizi anlatan ava覺n ruhunu anlatan bir t羹rk羹d羹r.

anakkale 襤癟inde T羹rk羹s羹n羹n Hikayesi

Anadolu halk覺n覺n kahramanl覺覺n覺 destanlat覺rd覺覺 savalardan biri de anakkale cephelerinde olur. B羹y羹k imkans覺zl覺k i癟inde verdii bu 癟etin m羹cadelede, ba覺ms覺zl覺覺 i癟in gerektiinde 癟ok eyler yaratabileceini b羹t羹n D羹nyaya bir kez daha anlatm覺t覺r. Birinci D羹nya Sava覺 襤tilaf Devletleri dediimiz 襤ngiltere, Fransa ve Rusya ile, 襤ttifak Devletleri dediimiz Almanya, Avusturya ve 襤talya織n覺n birbirleriyle savamas覺yla balar. Almanya織ya sald覺rabilm Devamini Oku


Seste ve e sesli ayn覺 m覺d覺r

Evet ayn覺d覺r. Detayl覺 anlat覺m覺 i癟in aa覺daki sayfam覺z覺 ziyaret edebilir siniz: http://sestes.nedir.org/ http://es-sesli-kelimeler.nedir.org/


Bir cismin k羹tlesi nelere ve nas覺l bal覺d覺r

K羹tlesel 癟ekim kuvveti; k羹tlenin b羹y羹kl羹羹 ile doru orant覺l覺d覺r. K羹tlesel 癟ekim kuvveti; k羹tleler aras覺ndaki uzakl覺覺n karesi ile ters orant覺l覺d覺r.


1 ve 2 mesrutiyet nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) 1 nedir ve 1 ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Ve nedir ve ve ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) 2 nedir ve 2 ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

NedirOgren.Com